Connect with us

Vist a les xarxes

Un mapa interactiu t’avisa sobre les possibilitats que et piqui un moscard en el teu entorn més pròxim

Un mapa interactiu t'avisa sobre les possibilitats que et piqui un moscard en el teu entorn més pròxim

L’aplicació permet també donar avís sobre l’existència d’algun exemplar de l’anomenat ‘Moscard tigre’, transmissor d’algunes malalties com el Zika o el dengue

El projecte anomenat ‘Mosquito Alert consisteix en un sistema digital, únic al món, que informa en temps real i a una escala de 20 metres sobre la probabilitat que un moscard i una persona es puguin topar.

L’eina també permet fer una predicció d’aquest risc a set dies vista a través d’un model matemàtic que recull diverses dades a temps real. La creació del mapa forma part d’un projecte de recerca liderat pel Creaf (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de Catalunya).

El mapa també té en compte les dades sociodemogràfiques perquè en un lloc pot ser que hi hagi molts mosquits, però que la densitat de població sigui molt baixa.

Adverteix sobre el tipus de moscard existent en cada zona, prestant especial atenció als ‘Moscard Tigre’, que no és transmissor de la Covid-19, però sí d’altres malalties importades com el dengue, el Zika o el chikungunya.

La nostra darrera consulta situava dos exemplars a Mallorca; un entre els municipis de Petra i Sant Joan i un segon entre Santanyí i Campos. La participació dels usuaris resulta fonamental a l’hora d’obtenir bona part de la informació que facilita.

La nostra darrera consulta situava dos exemplars del ‘Moscard tigre’ a Mallorca; un entre els municipis de Petra i Sant Joan i un segon entre Santanyí i Campos

Són tendència