Connect with us

Actualitat

Llucmajor, Artà i Manacor, entre els municipis amb més producció agrària ecològica

Els cultius amb major representació dins el sector de l’agricultura ecològica són pastures i farratge (52,8%), cereals i lleguminoses (14%), boscos i recol·lecció silvestre (12,6%) i fruits secs (12%)

L’any 2016 el nombre d’inscrits en el Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (CBPAE) ha assolit la xifra de 800 operadors per al conjunt de les Illes Balears (Apartat 2), dels quals 545 corresponen a productors i 255 a elaboradors.

Pel que fa a la superfície, en l’any 2016 hi ha 29.501,6 hectàrees inscrites, de les quals un 89,8% tenen la qualificació “Agricultura Ecològica”, un 4,2% es troben “En Conversió” i el 6% restant es troba en situació de “Primer Any en Pràctiques”. Un 83% de la superfície inscrita es concentra a l’illa de Mallorca. Els municipis de Llucmajor 3.022), Artà (2.548) i Manacor (2.047), figuren entre els municipis de Mallorca amb major superfície cultivada.

Els cultius amb major representació dins el sector de l’agricultura ecològica són pastures i farratge (52,8%), cereals i lleguminoses (14%), boscos i recol·lecció silvestre (12,6%) i fruits secs (12%). La suma de la superfície dels cultius d’hortalisses, fruiters i cítrics representa un 1,4% del total de la superfície inscrita, de tal manera que aquests tres tipus de cultius continuen essent els més minoritaris, tot i l’augment de la seva demanda en els darrers anys.

 

Pel que fa a la ramaderia, a les taules dels Apartats 10. i 11. es recullen les dades de nombre d’explotacions ramaderes i nombre de caps de ramat inscrites al CBPAE. La major part de les explotacions es concentren a Mallorca: un 83% de les explotacions d’oví, 51% de les explotacions d’avicultura, 68% de les explotacions de porcí, 75% de les explotacions de caprí i el 100% de les explotacions apícoles.

Finalment, pel que fa a l’activitat industrial agroalimentària, s’observa que és molt heterogènia, encara que els sectors predominants són els comerços; les tafones i envasadores d’oli; les bodegues i embotellat de vi; les conserves, semiconserves i sucs vegetals i la panificació.

 

Són tendència