Connect with us

Actualitat

Llucmajor sancionarà amb multes de fins a 3.000 € l’abocament de fems o residus en els camins del municipi

Llucmajor sancionarà amb multes de fins a 3.000 € l'abocament de fems o residus en els camins del municipi

Policia Local i agents rurals intensificaran les tasques de vigilància per tal d’evitar aquests tipus de comportaments incívics

L’Ajuntament de Llucmajor sancionarà amb multes de fins a 3.000 € les persones que duguin a terme abocaments incontrolats de fems o residus als camins del municipi. Així ho ha explicat Éric Jareño, batle de Llucmajor, que ha afegit que “des de l’ajuntament estam intensificant les tasques de vigilància per tal d’evitar que és continuïn duent a terme aquests abocaments de fems i residus en diferents camins del municipi i a llocs on no està permès fer-ho”.

Per la seva banda el regidor d’Entorn i Manteniment Urbà, Bernardí Vives ha afegit que “aquestes actuacions incíviques suposen un cost important per l’Ajuntament” i ha assenyalat que “el mal comportament d’uns pocs perjudica tots els residents al municipi”. Les multes per a tots aquells infractors que llancin o aboquin escombraries en llocs en què no està permès variaran en funció del tipus d’infracció i oscil·len entre els 60 els 3.000 € en funció de les infraccions que es cometin.

En aquest sentit, es consideren infraccions lleus els incompliments de l’ordenança de neteja viària, recollida i tractament dels residus sòlids urbans que no siguin greus o molt greus.

Pel que fa a les infraccions greus, aquestes inclouen, entre d’altres no netejar el domini públic o els espais privats d’ús públic en els casos d’embrutiment derivats d’operacions de càrrega i descàrrega; abandonar o abocar qualsevol classe de materials de rebuig o residuals, sòlids o líquids, procedents d’obres i instal·lacions, a vies i espais lliures públics; entregar al Servei de Recollida o dipositar a la zona de domini públic o espais privats d’ús públic, per a la seva posterior recollida, més unitats de mobles, estris, objectes i restes de jardineria i poda de les assenyalades amb caràcter limitatiu en l’ordenança fiscal; dipositar en el domini públic o espais privats d’ús públic materials o objectes que obstaculitzin la prestació normal dels serveis de neteja viària i de recollida de residus.

Pel que fa a les infraccions molt greus, es consideraran així la reincidència en infraccions greus i l’abocament de residus o deixalles a les platges, zones costaneres o directament a la mar; no restaurar, dins el termini establert per l’Administració, el medi ambient mitjançant la retirada dels abocaments o dipòsits il·legalment efectuats; dipositar materials o aparells especialment contaminants; impedir que una altra persona o persones usin un servei públic tot i tenir dret a utilitzar-lo; impedir o obstruir de forma greu i rellevant el normal funcionament d’un servei públic; fer actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d’un servei públic o fer actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les seves instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, no derivats d’alteracions de la seguretat ciutadana, entre altres accions.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència