Connect with us

Comunitat

Les explotacions ramaderes afectades per la sequera rebran 300 euros per vaca i 180 per vedella

Les explotacions ramaderes afectades per la sequera rebran 300 euros per vaca i 180 per vedella

Agricultura repartirà a través del Fogaiba un milió d’euros en ajudes al sector agrari

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació repartirà a través del Fogaiba un milió d’euros en ajudes al sector agrari, destinades a aliment per al bestiar i a garantir la continuïtat de les explotacions ramaderes extensives a Mallorca i Menorca, compensant alguns dels efectes provocats per la sequera.

Aquest passat dimarts es va publicar la resolució firmada per la consellera Mae de la Concha per a la convocatòria d’aquestes ajudes al BOIB, i per tant, a partir d’avui i fins al 29 d’octubre es poden presentar les sol·licituds al registre del Fogaiba.

El procediment de concessió de les ajudes es farà per concurrència competitiva, i l’import d’aquestes serà del 80 % del valor de les factures de compra dels aliments per als animals de l’explotació per a aquelles persones beneficiàries que tinguin subscrita a nom seu una assegurança que cobreixi almenys un 50 % de la producció anual mitjana o dels ingressos derivats de la producció i els riscos climàtics estadísticament més freqüents. A les que no la tinguin subscrita, se’ls reduirà el percentatge d’ajuda al 40 %.

Per explotació, l’import màxim d’ajuda es calcularà multiplicant el nombre d’animals subvencionables d’aquesta pels imports establerts per cada animal i depenent de la zona. Així, per exemple, les explotacions de vacú de llet a les zones més afectades rebran 300 euros per vaca i 180 per vedella de reposició; mentre que les de carn en rebran 73 euros per vaca i 43 per vedella de reposició.

Són tendència