Connect with us

Actualitat

Turistes alemanys: Principals usuaris de les platges de Son Moll i Cala Agulla

El departament de Medi Ambient de Capdepera ha realitzat enquestes sobre la gestió ambiental d’aquests dos indrets

El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Capdepera, conjuntament amb una consultora especialitzada en gestió de platges, ha realitzat aquestes darreres setmanes unes enquestes sobre la gestió ambiental a les platges de Son Moll i cala Agulla. En total han fet dos-centes enquestes, 100 a cada platja.

Amb les enquestes es vol conèixer el tipus d’usuari d’aquestes platges i la seva percepció de la gestió ambiental que se’n fa. Amb aquesta informació, des del consistori es poden fer valoracions i propostes de millora.

Resultats

La majoria dels usuaris a la platja de Son Moll són de nacionalitat alemanya (91%), seguits d’una mescla d’altres nacionalitats (austríacs, suïssos, holandesos, espanyols…). La nacionalitat principal a cala Agulla és també l’alemanya (82%), seguida de austríacs, italians, suïssos, suecs, romanesos i polonesos, en aquest ordre.

Pel que fa a la valoració general de les dues platges, els resultats són de Bona o Molt Bona en un 93% a Son Moll i un 95% a cala Agulla.

Un altre dels indicadors valorats és la gestió dels residus i el reciclatge. La percepció és Bona en un 79% a Son Moll i un 91% a cala Agulla.

Destaca de manera positiva l’augment del coneixement dels usuaris de la prohibició d’entrar botelles de vidre a les platges i la protecció dels sistemes dunars. Pel que fa al coneixement dels usuaris de l’obtenció del Certificació ambiental ISO 14001, és un dels indicadors més baixos de l’ enquesta la qual cosa reflecteix la necessitat de promoure més la gestió que es fa a les platges i els certificats ambientals aconseguits.

L’enquesta realitzada també permet que els usuaris aportin suggeriments. Se’n poden destacar dos: per una banda, la percepció dels usuaris de major afluència de persones a les platges, i per l’altra, la idea d’implantar un sistema de devolució i retorn dels envasos comprats als supermercats per evitar que alguns usuaris deixin els seus fems a l’arena.

Són tendència