Connect with us

Comunitat

Els treballadors de les residències no vacunats s’hauran de sotmetre a tres proves per setmana

Els usuaris de les residències sense cap cas de la Covid-19 podran rebre una visita durant la fase 1

Només podran visitar aquests centres assistencials persones que han rebut la pauta completa de vacunació, que han superat la malaltia dins dels sis mesos precedents o bé que s’han sotmès a una prova PCR amb resultat negatiu

El Consell de Govern extraordinari celebrat aquest divendres ha aprovat la modificació del Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, per tal d’adaptar-lo a la Interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) aquesta setmana.

Cal recordar, que els magistrats no van avalar la intenció política del Govern d’exigir-se l’anomenat  passaport covid per a poder assistir a esdeveniments multitudinaris que se celebrin en el conjunt del territori.

El Govern ha recordat que la interlocutòria judicial autoritza, durant un mes, gairebé totes les mesures excepcionals relacionades amb el règim de visites i sortides en els serveis socials de tipus residencial, habitatges supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat, i denega altres mesures relacionades amb la prevenció i el control de la malaltia en esdeveniments esportius, culturals i en celebracions diverses.

Residències: visites, sortides i proves diagnòstiques a professionals no vacunats

Per aquesta raó, el Consell de Govern celebrat avui ha decidit que només podran visitar els serveis socials de tipus residencial per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat les persones majors de 12 anys que acreditin documentalment que han rebut la pauta completa de vacunació, que han superat la COVID-19 dins dels sis mesos precedents o bé que s’han sotmès a una prova PCR amb resultat negatiu dins de les 72 hores anteriors a la visita o un test ràpid d’antígens amb el mateix resultat dins de les 48 hores anteriors.

L’acord també preveu, entre altres mesures preventives, que els treballadors de les residències no vacunats s’hauran de sotmetre a tres proves per setmana.

Noces i altres celebracions

És podran celebrar cerimònies i celebracions nupcials, batejos, comunions i altres celebracions similars en tota classe d’instal·lacions o espais, públics o privats, tant a l’aire lliure com en espais tancats, amb l’assistència d’un màxim de 100 persones en espais tancats i de 200 persones en espais oberts de manera condicionada. No és podrà excedir en cap cas el 50% de la capacitat màxima de l’establiment, entre altres restriccions.

Són tendència