Connect with us

Actualitat

El GOB insisteix a demanar que sigui eliminat l’aparcament d’Es Trenc

El GOB insisteix a demanar que sigui eliminat l'aparcament d'Es Trenc

“El col·lapse que es pateix aquests dies i l’impacte que això està generant sobre l’espai natural posa de manifest la inconveniència d’aquesta instal·lació”, diuen els ecologistes

L’entitat ecologista fonamenta la seva petició en “la saturació i el consegüent col·lapse del camí d’accés i els seus efectes també sobre l’enllaç amb la carretera Campos-Colònia de Sant Jordi evidencien part de l’impacte ambiental produït pel manteniment d’aquesta infraestructura, molt qüestionada tècnicament”.

El GOB recorda que “en tota la documentació sotmesa a exposició pública durant la tramitació de la llei de declaració del Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos no hi ha ni un sol informe ambiental que proposi el manteniment de l’aparcament d’Es Trenc (Na Tirapel), per la seva clara inconveniència ecològica. Fins a 8 informes o estudis tècnics varen concloure que aquesta instal·lació generava un important impacte ambiental i per tant es va descartar que pogués esser un dels aparcaments autoritzats del parc natural”.

L’entitat proteccionista insta, novament, a la conselleria de Medi Ambient a promoure la modificació de la llei de declaració del parc natural per tal d’eliminar l’aparcament. Com a alternativa, proposen crear-ne un de nou vora de la carretera Campos-Colònia de Sant Jordi, “tal com varen suggerir inicialment els informes tècnics”, recorden.

Són tendència