Núria Hinojosa, sobre el PGOU de Manacor: "De 200 deficiències s'ha passat a 7, que en realitat són 3"
Connect with us

Actualitat

Núria Hinojosa, sobre el PGOU de Manacor: “De 200 deficiències s’ha passat a 7, que en realitat són 3”

"Totes les deficiències són corregibles i no serà necessari sotmetre els canvis a exposició pública"

La delegada d’urbanisme assegura que els serveis tècnics municipals ja fa dies que treballen en l’esmena de les deficiències comunicades per part de la Ponència Tècnica de la Comissió Insular d’Urbanisme

El departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Manacor ja fa feina per esmenar les últimes deficiències detectades per part de la Comissió Insular d’Urbanisme sobre el futur Pla General d’Ordenació Urbana, que novament han impossibilitat la seva aprovació definitiva.

La responsable del departament d’urbanisme, Núria Hinojosa, ha assegurat, segons destaca una nota municipal, que “de 200 deficiències s’ha passat a 7, que en realitat són 3”. Destaca que les deficiències fan referència a dues Unitats d’Actuació a Manacor i s’Estany d’en Mas i la tercera a dades econòmiques. Pel que fa a les dues Unitats d’Actuació, les deficiències afecten detalls de planimetria, entre d’altres, i ja s’ha consensuat amb el Consell de Mallorca la seva correcció.

Hinojosa confia que les esmentades deficiències puguin ser corregides durant el mes d’agost i una vegada executades puguin ser novament elevades a la consideració del Ple Municipal de setembre i posteriorment siguin elevades a la Comissió insular al més aviat possible», ha afegit.

El Consistori de Manacor ha recordat davant la Comissió Insular d’Urbanisme que el municipi ha estat “pioner” en la redacció de l’Informe de Sostenibilitat Econòmica, tal com marca la llei d’Urbanisme de les Illes Balears. “Hem estat pioners a l’hora d’haver-lo de redactar, però no tenim els instruments tècnics ni experts en valoracions a les plantilles de les administracions, ni a l’Ajuntament, ni al Consell”, ha incidit Hinojosa, qui ha demanat a la institució insular que si vol aplanar el camí a altres municipis que han de redactar nous planejaments urbanístics, doti els serveis tècnics insulars de professionals d’aquestes característiques.

Hinojosa ressalta que el municipi ha estat “pioner” en la redacció de l’Informe de Sostenibilitat Econòmica, tal com marca la llei d’Urbanisme de les Illes Balears

ÚLTIMES NOTÍCIES

L’OPINIÓ DELS NOSTRES LECTORS

Són tendència

© 2021 defrancdigital.com