Connect with us

Actualitat

El TSJB confirma la sentència de demolició del cámping il·legal de la Colònia de Sant Pere

El TSJB confirma la sentència de demolició del cámping il·legal de la Colònia de Sant Pere

Alternativa per Artà celebra la resolució judicial i recorda que “l’any 2011 ja va quedar plenament demostrat pels Tribunals de justícia, que els 88 apartaments eren il·legals i il·legalitzables

El TSJIB ha confirmat la sentència de 2019 que desestimava el recurs contra l’ordre de demolició del Consell de Mallorca de 2012 del càmping il·legal de la Colònia de Sant Pere, en el municipi d’Artà.

La resolució judicial ha estat avançada per Alternativa per Artà, que celebra la sentència, alhora que “reconeixem la feina dels serveis jurídics del Consell, agraïm a Iniciativa Verds el suport i compromís, i reclamam l’aprovació del PORN de 2019, i l’ampliació del Parc Natural de Llevant”.

La formació Alternativa per Artà, recorda en un comunicat que “les construccions il·legals i il·legalitzables objecte d’aquest llarg viatge judicial s’iniciaren l’any 1998, amb l’aixopluc juridicotècnic del llavors arquitecte municipal Mateu Carrió i de la Conselleria de Turisme del Govern Balear, aleshores dirigit pel Partit Popular i, a pesar dels reiterats avisos del regidor d’EU-EV a partir de l’any 1999 a l’Ajuntament d’Artà, el llavors màxim responsable polític competent, al batle d’UIA M. Santandreu, en feu cas omís i permeté la seva continuïtat. EU-EV, tal com recull la sentència, formulà denúncia de les obres davant del Consell i sol·licità, en virtut de la Llei 10/1990, de Disciplina urbanística, que es subrogàs en les competències, “vist que l’Ajuntament d’Artà no havia reaccionat en el seu moment davant dels il·lícits duts a terme” per la propietat, “per tal de procedir com hauria d’haver fet l’Ajuntament, és a dir, restablint la legalitat urbanística pertorbada i, si és el cas, sancionant la infracció comesa”.

La formació Alternativa per Artà, recorda en un comunicat que “les construccions il·legals i il·legalitzables objecte d’aquest llarg viatge judicial s’iniciaren l’any 1998”

El TSJB confirma la sentència de demolició del cámping il·legal de la Colònia de Sant Pere

També recorden que les construccions objecte de les sentències consisteixen en 88 bungalous d’obra d’uns 28,45 cadascun; “de fet, una petita urbanització”: les edificacions s’acompanyaven d’un conjunt d’obres fixes com instal·lació elèctrica i enllumenat, xarxa d’aigua potable, sistema d’evacuació d’aigües residuals, vialitat, terrasses amb balustrada i jardineria no provisionals.

En l’exposició de motius que envolta el cas, recorden que “l’any 2012 els ecologistes d’Artà proposàrem a l’Ajuntament que es personés en el procediment com a part interessada -com decidí fer Iniciativa-Verds com a partit-, però aquest, novament sota la batlia d’un batle d’UIA, J. Alzamora, confirmant el seu desinterès, va decidir no comparèixer. Aquest fet, en la nostra opinió, representa senyal inequívoc de la perseverança municipal en l’actitud políticament i voluntària inoperant d’aquesta administració d’ençà que s’iniciaren les obres, l’any 1998 (amb un previ batle d’UIA, M. Pastor (1987-1999)): fou a instància d’EU-EV, i només d’aquesta formació, com ja s’ha dit anteriorment, que el Consell de Mallorca es subrogà l’any 2002 la competència sobre aquestes infraccions”.

La darrera resolució judicial, segons Alternativa, “culmina amb la sentència de 2019 que ara s’ha vist confirmada pel TSJIB, i que havia de resoldre la demanda d’UPA, S.A. (propietària del Càmping de la Colònia de Sant Pere), contra la desestimació del recurs d’alçada -acordada pel Consell Executiu del Consell de Mallorca dia 31 de juliol de 2012- que formulà contra l’ordre de demolició del Consell de Mallorca -de dia 7 d’abril de 2006- de “88 bungalows d’obra d’uns 28,45 cadascun. i de dues casetes de serveis [convertides] en uns altres dos bungalous i en una bugaderia d’uns 86,80 m2″.

La sentència definitiva del TSJIB, de 22 de juny de 2011, estimava el recurs d’apel·lació de la propietat contra sentència prèvia de 30 d’abril de 2008 del Jutjat del Contenciós-Administratiu 2on. de Palma, que havia rebaixat la multa imposada pel Consell de Mallorca l’any 2004 (ja havia estat rebaixada pel mateix Consell, per un recurs d’alçada contra la pròpia administració, atès que la primera multa havia pujat a 937.906,69 €), de 703.430,02 € a 510.778,77 €. La multa definitiva per aquestes obres, que “judicialment en cap moment no es deixaren d’entendre com il·legals i il·legalitzables, quedava definitivament reduïda a 17.239,13 €”.

Alternativa per Artà també recorda que l’any 2011, “ja quedà plenament i definitiva demostrat pels Tribunals de justícia, que els 88 apartaments eren il·legals i il·legalitzables”.

Dita formació política celebra aquesta darrera sentència i ens manifestem optimistes sobre el resultat d’un eventual recurs per part de la propietat davant del Tribunal Suprem, alhora que reclamen celeritat al Govern en la tramitació del PORN iniciat el 2019 i actualment ja en pròrroga, i ampliació del Parc Natural de Llevant, que incorpora els terrenys on se situen aquestes obres.

“Aquest nou nivell de protecció comportaria, -segons Alternativa-, una major claredat sobre possibles usos, i garantia d’una segura conservació, paisatgística com ambiental”, conclou la nota.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència