Connect with us

Comunitat

La variant delta ja és la predominant a Balears amb un 85% dels nous casos que són diagnosticats

La variant delta ja és la predominant a Balears amb un 85% dels nous casos que són diagnosticats

Seguida de la variant alfa (15 %)

El Servei de Microbiologia de Son Espases disposa d’una nova tècnica de PCR que permet detectar i diferenciar les variants de preocupació (VOC, per la sigla en anglès de variants of concern), que actualment són l’alfa, la beta, la gamma i la delta.

Es tracta d’una tècnica que complementa la informació generada per seqüenciació genòmica, perquè permet analitzar un gran nombre de casos de manera simultània en temps real, atès que és molt més econòmica i ràpida (els resultats estan disponibles en menys de 24 hores). Per tant, ja s’aplica a tots els nous casos positius. La nova eina permet fer un seguiment més precís de l’evolució de la pandèmia en temps real, amb la qual cosa proporciona informació rellevant per controlar-la.

Durant la primera setmana en què s’ha emprat s’han analitzat gairebé dos mil casos, de la qual cosa ha resultat que la variant delta ja és la predominant en el conjunt de Balears, seguida de l’alfa (85 % i 15 %, respectivament, arrodonint els percentatges); en canvi, la presència de les altres dues VOC (la beta i la gamma) és anecdòtica (menys de l’1 %).

Són tendència