Connect with us

Oci i Cultura

Encomanen un estudi sobre la situació de la llengua catalana a Balears

S’hi recolliran les dades disponibles de diverses fonts i es farà incís en les actuacions dels poders públics, responsables del procés de normalització d’acord amb l’Estatut d’autonomia

La Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana ha acordat impulsar l’elaboració d’un informe  sobre la situació actual de la llengua catalana a les Illes Balears. S’hi recolliran les dades disponibles de diverses fonts i es farà incís en les actuacions dels poders públics, responsables del procés de normalització d’acord amb l’Estatut d’autonomia. Així, es podrà determinar quins són els objectius acomplerts i els pendents. 

Aquest informe, que elaborarà la Direcció General de Política Lingüística amb la col·laboració dels diferents membres del Consell Social, es durà a la propera sessió de la Comissió Permanent perquè l’elevi al Ple d’enguany, previst per a finals d’any. Posteriorment es remetrà als poders públics.

Igualment es va aprovar redactar una proposta de pla d’actuacions per a l’any 2022 adreçat als membres del Ple del Consell Social i en general als poders públics, a fi d’orientar la seva actuació en matèria de política lingüística. Se sol·licitarà la participació dels diferents membres del Consell Social que hi facin aportacions a fi de completar la detecció de necessitats.

Són tendència

© 2022 defrancdigital.com