Connect with us

Comunitat

El Govern adquireix 19 nous habitatges als bancs perquè siguin destinats al lloguer social

El Govern adquireix 19 nous habitatges als bancs perquè siguin destinats al lloguer social

Alguns d’ells es troben a Manacor, Vilafranca, Campos, Llucmajor i Felanitx

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, ha anunciat aquest dimecres que el Govern, a través de l’IBAVI, ja té escripturats 29 dels 42 habitatges dels grans tenidors que el passat mes de maig es va anunciar que es compraven en exercici del dret de tanteig i retracte.

L’import total d’aquests primers 42 habitatges de grans tenidors adquirits per l’IBAVI és de 4,6 milions, una mitjana de 109.000 euros per pis.

Ha destacat el conseller: «Avui mateix, l’IBAVI ha formalitzat davant notari la compra de denou habitatges que fins ara eren propietat de la SAREB, de manera que ara passen a formar part permanentment del parc públic d’habitatge. Aquest habitatge en què ens trobam n’és un d’aquests denou. Així, podem veure que es va materialitzant ja la presa de possessió dels pisos per part de l’IBAVI (fins i tot el lliurament d’alguns) i, com vàrem dir el mes de maig, la previsió és que en tinguem la majoria durant aquest estiu».

El conseller ha aprofitat avui per recordar que l’IBAVI també està adquirint habitatges de protecció pública de particulars en l’exercici del dret de tanteig i retracte. Aquesta és una possibilitat que ja existia (sempre que un propietari vol vendre el seu HPO en propietat) però que en la pràctica s’ha començat a fer des de 2018. De llavors ençà fins ara, s’han adquirit per aquesta via 29 habitatges.

Aquests habitatges es van adjudicant a unitats de convivència de les llistes d‘espera i també es podran assignar a joves en el cas que no estiguin ubicats en promocions on l’IBAVI ja té pisos en propietat.

Així, entre els pisos dels grans tenidors i els de particulars que també ha adquirit l’IBAVI en l’exercici del dret de tanteig i retracte, s’han incorporat ja 71 nous habitatges al parc públic. D’aquests 71, n’hi ha ja 33 d’adjudicats, la majoria procedents dels habitatges adquirits en l’exercici de tanteig i retracte de particulars i deu mitjançant convenis.

Respecte dels denou habitatges de la SAREB la compra dels quals s’ha signat avui, l’import total és de 2,2 milions d’euros, una mitjana de 119.710 euros per pis. Tots estan ubicats a Mallorca: Palma, Inca, sa Pobla, Manacor, Consell, Vilafranca de Bonany, Alcúdia, Muro, Campos, Llucmajor i Felanitx.

D’aquests pisos, n’hi ha una part que ja està llogada perquè forma part d’un conveni antic de cessió temporal dels pisos entre la SAREB i el Govern. En el seu moment es varen destinar a un conveni amb la Creu Roja i són les persones a les quals es va assignar el pis en funció d’aquest conveni les que hi viuen. Ara, els pisos són ja per sempre propietat de l’IBAVI i quan es buidin pel motiu que sigui podran tornar a ser reassignats per l’IBAVI.

Són tendència