Connect with us

Artà

L’Ajuntament d’Artà aporta 1.000 euros per a identificar una persona del municipi en la Fossa de Porreres

D’aquesta manera, mitjançant un Decret de Batlia, el consistori dóna resposta a la petició de col·laboració formulada per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a tots els ajuntaments

L’Ajuntament d’Artà ha autoritzat aportar 1.000 euros per cobrir les despeses de la identificació de les víctimes originàries del municipi, presumptament una, que van resultar dels treballs d’exhumació de la Fossa de Porreres, al passat mes de novembre de 2016. D’aquesta manera, mitjançant un Decret de Batlia, el consistori dóna resposta a la petició de col·laboració formulada per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a tots els ajuntaments que presumiblement comptin amb algun dels seus veïns entre les víctimes enterrades a la fossa.

En el cas d’Artà, al tractar-se d’una persona segons les informacions de què es disposen, s’ha aprovat l’aportació de 1.000 euros, que ja han estat ingressats en el compte corrent de l’entitat que realitza la identificació. Les tasques d’exhumació de la Fossa de Porreres van concloure amb la recuperació de 49 cossos i actualment els treballs es troben en la fase de realització de les proves d’ADN.

Aquests treballs estan quantificats en 1.000 euros per cos i la mitjana d’èxit que estableixen els experts dels laboratoris en la identificació és d’un 50 per cent. El ple de l’Ajuntament d’Artà de 25 d’abril de 2016 va aprovar, entre altres coses, l’acord de col·laborar en la localització, senyalització, dignificació, protecció i exhumació de les fosses comunes al municipi d’Artà i per a la localització de persones desaparegudes durant la guerra Civil i el franquisme.

Són tendència