Connect with us

Actualitat

Presentada la proposta per executar les obres de reforma del Moll de Sa Bassa Nova de Portocolom

Acaben les tasques de prospecció arqueològica que condicionaran les obres de reforç del port de Portocolom

El document conjuga la preservació del valor patrimonial amb la seguretat tècnica de la infraestructura portuària, segons l’equip d’assistència arqueològica

L’ equip d’ assistència arqueològica i etnològica que va decidir crear  Ports IB per orientar les obres de rehabilitació i reparació del Moll de Sa Bassa Nova a Portocolom -liderat per l’àrea de Patrimoni del Consell de Mallorca i que inclou experts arqueòlegs i un marger– ha presentat avui el protocol d’ actuació a la Comissió de Seguiment del projecte.

El protocol elaborat per els experts defineix les pautes de desmuntatge, actuació i muntatge per conjugar la preservació patrimonial del moll amb la necessària intervenció tècnica que permetrà assegurar la operativitat de la infraestructura portuària.

El document presentat a la Comissió de Seguiment ha estat redactat en base a la informació extreta a partir dels tres sondatges realitzats al moll durant les passades setmanes -en els quals han participat els arqueòlegs terrestre i subaquàtic així  i el mestre marger-  així com de l’ anàlisi  de la documentació i els projectes anteriors recaptats de l’ Arxiu Històric del Regne de Mallorca2

Des del punt de vista arqueològic, les principals conclusions que s’ han tingut en compte per definir el protocol són:

-El tram analitzat es va realitzar en una sola fase constructiva que, probablement, va tenir lloc en torn al segle XIX.

-Per a la realització d’aquesta estructura es va utilitzar un mateix sistema constructiu a partir de tres filades de carreus rectangulars col·locats en sec que s’assenten al  damunt d’una banqueta que sobresurt lleugerament sobre la vertical del moll. Per  davall de la banqueta apareix una fonamentació realitzada amb grans pedres d’aspecte bastant bast que es troben disposades de manera molt més irregular.

-La potència d’aquesta fonamentació es variable. A la banda sud del moll tan sols es documenta una sola filada de pedres. En canvi, al davall de la base de la zona on actualment es situa la grua de varada s’observa una fonamentació d’un metre d’altura que està realitzada amb quatre filades de blocs. Aquesta diferència podria tenir relació amb l’oscil·lació batimètrica de la zona. A l’extrem sud del moll també s’ha documentat un terraplè d’ uns 4 metres d’amplada que reforça la base del moll.

-En el transcurs de la inspecció s’han observat alguns forats a la  fonamentació de l’estructura que han provocat els desplaçament d’alguns blocs. És  molt probable que aquesta sigui la causa dels desperfectes actuals que s’observen en aquesta zona del moll.

-Les actuacions a realitzar haurien de combinar unes bases de formigó com a fonaments i una reconstrucció dels elements de pedra seguint la tècnica constructiva original per tal de conservar la fesomia autèntica del moll.

El document presentat destaca que les prospeccions subaquàtiques i terrestres realitzades fa unes setmanes per l’assistència arqueològica confirmen la necessitat de crear estructures de formigó per tal de preservar l’ estabilitat del moll, donat que actualment existeixen forats a la fonamentació

En aquest sentit, el document presentat destaca que les prospeccions subaquàtiques i terrestres realitzades fa unes setmanes per l’assistència arqueològica confirmen la necessitat de crear estructures de formigó per tal de preservar l’ estabilitat del moll, donat que actualment existeixen forats a la fonamentació i que, tal i com conclouen els experts, aquesta és probablement la causa dels desperfectes que s’ observen a aquesta zona.

Per altra banda, una altre important troballa fruit de les prospeccions ha estat el reconeixement de l’ important valor de la banqueta de fonamentació sobre la que descansen les pedres del cantil. Aquest descobriment ha estat ràpidament incorporat al projecte per tal d’ adaptar els procediments d´actuació que solucionaran els actuals problemes d’inestabilitat del moll.

El protocol ha estat avui presentat i compartit amb la Comissió de Seguiment, creada per Ports de les Illes Balears per afavorir la participació ciutadana en el desenvolupament de les obres i integrada per l’ Ajuntament i entitats socials del municipi. A partir d’ ara  els seus membres podran estudiar-lo i fer les aportacions i comentaris que considerin oportuns.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència