Connect with us

Comunitat

El Govern adquireix 33 pisos a grans tenidors per a destinar-los al lloguer social

Alguns d’aquests immobles es troben a Manacor, Vilafranca, Campos, Llucmajor i Felanitx

El Govern de les Illes Balears ha acordat adquirir un total de 33 pisos a grans tenidors que s’incorporaran de manera definitiva al parc públic d’habitatge.

La previsió és que aquests habitatges estiguin ja aquest estiu en mans de l’IBAVI (Institut Balear de l’Habitatge) i que tot just es facin les adequacions que precisin puguin adjudicar-se.

El pressupost total de l’adquisició d’aquests 33 habitatges és de 3,6 milions d’euros.

Una part d’aquests habitatges estaven inclosos en l’expedient d’obligació de cessió d’ús iniciat el mes de febrer i la resta s’adquireixen en exercici del dret de tanteig que té el Govern respecte de les operacions entre grans tenidors amb habitatges obtinguts d’execucions hipotecàries o dació en pagament, o són operacions que s’han tancat a partir d’una oferta del titular.

En concret, s’ha acordat l’adquisició d’un total de 10 dels habitatges inclosos en l’expedient d’expropiació d’ús: quatre de BANKIA i dos Banc de Sabadell en exercici del dret de tanteig per part del Govern, i d’altres quatre, en aquest cas de la SAREB, per oferta dels titulars.

S’ha de dir també que hi ha altres grans tenidors (un total de cinc) inclosos en el procediment de cessió obligatòria d’ús que han fet una oferta de venda, però són operacions encara no tancades i, per tant, els habitatges continuen en l’expedient d’expropiació temporal d’ús.

Respecte dels vuit habitatges que es compren i que estaven incursos en el procediment, el  preu mitjà és de 85.039 euros per pis. L’import total és de 850.394 euros: 363.758 euros pels pisos de BANKIA (una mitjana de 90.939 euros per pis), 169.636 pels de Banc Sabadell (una mitjana de 84.818 per pis) i 317.000 euros pels pisos de la SAREB (una mitjana de 79.200 euros per pis).

La previsió és que aquests habitatges estiguin ja aquest estiu en mans de l’IBAVI (Institut Balear de l’Habitatge)

En el darrer cas, l’operació s’ha fet per oferta de la SAREB, que inicialment plantejava un preu de 400.000 euros i que s’ha rebaixat als 317.000.

Igualment, per aquesta mateixa via s’ha acordat l’adquisició de denou pisos de la SAREB, per un import de 2.274.498 euros en total i que suposa una mitjana de 119.710 euros per pis.

Aquests pisos de la SAREB s’ubiquen en els municipis de Palma (tres), Inca (tres), sa Pobla (cinc), Manacor (un), Consell (un), Vilafranca de Bonany (un), Alcúdia (un), Muro (un), Campos (un), Llucmajor (un) i Felanitx (un).

Cal recordar que el mes de gener es varen adquirir ja vuit pisos de grans tenidors, de manera que són 41  els comprats fins ara.

Finalment, respecte de l’expedient de cessió obligatòria d’habitatges de grans tenidors iniciat el febrer, 10 dels 56 pisos inclosos són part dels 33 que s’adquireixen i altres denou surten de l’expedient per estimació de les al·legacions presentades per part dels propietaris. Per tant, queden 27 pisos en l’expedient de cessió respecte dels quals continua endavant el procediment.

En aquest punt, cal destacar que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha resolt ja en dues ocasions rebutjar les sol·licituds de suspensió cautelar del procediment i ha indicat que el procés pot continuar endavant.

Respecte dels denou habitatges que surten de l’expedient de cessió obligatòria d’ús o expropiació temporal d’ús, cal recordar que, igual que tots els que es varen incloure en l’expedient, eren habitatges buits de grans tenidors en el moment en què el Servei d’Inspecció de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura els va visitar per incloure’ls en l’expedient.

Són tendència