Connect with us

Comunitat

Què es podrà fer i què no a partir de diumenge a Mallorca ?

Manacor, Montuïri i Vilafranca reuneixen els requisits per a ser considerats "zones tensionades"

Gràcies a la bona situació epidemiològica, el Govern ha aprovat aquest divendres relaxar algunes restriccions

El Consell de Govern extraordinari celebrat aquest divendres ha aprovat un paquet de noves mesures per a les properes dues setmanes. Concretament, gràcies a la bona situació epidemiològica,  s’ha decidit relaxar algunes restriccions, i es permetrà de bell nou obrir els interiors de la restauració a Mallorca (la mesura també afecta a Eivissa), s’augmentarà la cabuda en serveis i celebracions i també s’ampliaran els horaris en alguns establiments.

Així, segons la darrera anàlisi epidemiològica i ateses les circumstàncies de cada illa, el Govern ha decidit rebaixar el nivell d’alerta a Mallorca (que de 2 passa a 1). Així. per tant, totes les Illes es mantenen en el mateix nivell d’alerta sanitària, el nivell 1, de risc baix de transmissió.

Concretament, a partir de diumenge es permetran fins a 8 persones en reunions socials i familiars en els exteriors (excepte en la restauració, cabuda que regula l’Acord de demà) i 6 en els espais interiors. També s’endarrereix el toc de queda fins a la mitjanit i es manté el límit màxim d’ocupació en espais de culte interiors en el 50%.

Així mateix, la Conselleria de Salut i Consum dictarà una resolució que introdueix canvis en els controls sanitaris d’accés a les Illes Balears des d’altres territoris de l’estat. Concretament, el Govern deixarà d’exigir com a requisit una prova diagnòstica negativa de COVID-19 per a tots els passatgers que hagin superat la malaltia o per a qui hagi rebut almenys 15 dies abans del viatge la vacuna (tant si és la primera com la segona dosi).

A més, les persones que provinguin d’un altre territori amb incidència acumulada inferior a 60 tampoc no necessitaran una prova diagnòstica. Per a la resta de viatgers es permetrà que, a banda de PCR, puguin presentar el resultat negatiu d’un test d’antígens fet 48 hores abans.

Situació epidemiològica

Segons les dades del Servei de Salut, així com les del Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació, la incidència en el conjunt de les Illes Balears ha baixat dels devers 60 casos a 14 dies per cada 100.000 habitants que es registrava fa dues setmanes a poc més de 45, amb una taxa de positivitat al voltant del 0,8 %, la meitat que 15 dies enrere, i una traçabilitat de casos que supera el 50 %. Formentera és l’illa amb millor situació ara per ara, amb una IA14 de 16 casos per 100.000 habitants, seguida d’Eivissa, amb una IA14 de 38 i Mallorca amb una IA14 de 46. A Menorca la situació està estabilitzada entorn de l’IA14 de 75 casos per cada 100.000 habitants.

Per tot això, el Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses conclou que la situació és positiva, però continua requerint prudència si es té en compte especialment la situació a altres CA i el continent europeu, així com l’aparició de diverses variants que poden ser més transmissibles i presentar una certa resistència a la immunització vacunal.

Així, per tant, atesa l’estabilització que es registra durant les darreres setmanes, proposen flexibilitzar algunes de les mesures excepcionals i temporals de prevenció del contagi de la COVID-19, com per exemple les relacionades amb l’activitat a les cafeteries, bars i restaurants en totes les illes i permetre un increment horari però gradual i proporcional de cafeteries, bars i restaurants i una obertura gradual al públic dels espais interiors.

Tot això en el marc d’una desescalada lenta i cauta que té per finalitat evitar augments sobtats de contagis que poden posar en risc la salut dels ciutadans, així com comprometre el procés de vacunació.

Canvis principals:

Activitat a l’aire lliure sense contacte (incloent-hi les excursions)

S’amplia de 15 persones a 30 el màxim permès de participants.

Vetles, enterraments i altres cerimònies

Augmenta fins a 50 persones en els exteriors i 20 en els interiors (sempre que no se superi el 50 % de la cabuda de l’establiment) la participació en comitives per a l’enterrament o comiat per a la cremació del cos del difunt, així com les vetles i cerimònies i celebracions nupcials, batejos o comunions, que es poden fer en tot tipus d’instal·lacions o espais, públics o privats.

Acadèmies de ball

Es permeten grups de fins a 20 persones (fins ara eren 15) simultàniament a la mateixa sala per a les activitats que es duguin a terme a les acadèmies de ball, sempre que es respecti el 50 % de la capacitat màxima.

Instal·lacions esportives a l’aire lliure, cobertes i centres esportius, i piscines d’ús recreatiu i esportiu

A les sales d’activitats dirigides es permet la presència simultània a la mateixa sala d’un grup de màxim 20 persones en el cas d’activitats d’intensitat baixa i d’un grup de màxim 15 persones en el cas d’activitats d’intensitat alta (fins ara eren 15 i 10, respectivament). En tot cas, és obligatori l’ús de mascareta, tant per al personal monitor com per a qui du a terme l‘activitat esportiva. Els vestuaris es poden ocupar al 50 % en totes les illes. En el cas de la pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen les activitats dirigides i les sales de musculació, es permet sempre que no se superi el 50 % de la capacitat màxima.

Esdeveniments esportius

En les competicions esportives d’àmbit autonòmic o insular es permet l’assistència de públic, amb les condicions següents:

  • En instal·lacions esportives cobertes, un 30 % de la cabuda màxima fins a un màxim de 200 persones.
  • En instal·lacions esportives descobertes, un 50 % de la cabuda màxima fins a un màxim de 500 persones.

En les competicions esportives d’àmbit estatal o internacional es permet l’assistència de públic, amb les condicions següents:

  • En instal·lacions esportives cobertes, un 30 % de la cabuda màxima fins a un màxim de 500 persones.
  • En instal·lacions esportives descobertes, un 50 % de la cabuda màxima fins a un màxim de 1.000 persones.

Pràctica esportiva federada i organitzada 

Com a novetat, en el cas de l’esport no federat organitzat es permeten els entrenaments amb contacte físic.

Pel que fa a l’esport federat es mantenen els entrenaments esportius d’esports d’equip i de contacte amb contacte físic, així com les competicions autonòmiques d’àmbit insular i interinsular corresponents, per a esportistes federats a partir de 6 anys.

Cinemes i circs de carpa

Autoritzat el consum d’aliments i begudes amb una capacitat que s’amplia fins a un 50 %.

Teatres, auditoris, sales de concerts i espais similars

Els teatres, auditoris i sales de concerts poden dur a terme l’activitat, amb els seients preassignats, sempre que no superin 2/3 de la capacitat màxima autoritzada. En altres espais on es facin esdeveniments similars, augmenta la capacitat permesa de 500 a 1.000 persones en els exteriors i de 200 a 400 en el cas dels espais interiors.

Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, monuments i altres equipaments culturals

La capacitat màxima s’estableix en el 75 % de la capacitat màxima autoritzada; activitats grupals, màxim 30 persones en activitats interiors i 50 persones en activitats exteriors.

Establiments de joc i apostes

Poden continuar obrint fins a les 22.00 h, amb un 50 % d’ocupació. Així mateix, poden tenir activitat de restauració fins a les 18.00 h. En tot cas, és obligatori garantir la bona ventilació de l’establiment.

Condicions per als locals d’oci infantil

L’activitat dels locals d’oci infantil s’ha de dur a terme respectant el 50 % de la capacitat màxima autoritzada de l’espai i grups de màxim 20 persones en espais interiors i 50 persones en espais exteriors.

Comerç, grans superfícies i centres comercials

Els comerços han de concloure l’activitat a les 22.00 hores i s’amplia la capacitat permesa al 100 % en totes les illes. Els centres comercials i les grans superfícies han de concloure també l’activitat a les 22.00 hores i poden obrir amb la capacitat al 100 %, però han de garantir que no se superin els nivells de CO₂ i mantenir-los per sota de 800 ppm en tot l’establiment. A aquest efecte han d’instal·lar aparells de medició que siguin visibles al públic.

Congressos, seminaris, reunions de negoci i similars

Es permet la realització de congressos, seminaris, jornades, assemblees, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments amb 150 persones com a màxim en espais exteriors en totes les illes i 100 persones màxim i el 75 % de la capacitat màxima autoritzada de l’espai, en el cas dels interiors. Es recomana dur a terme aquests esdeveniments de manera telemàtica. En espais tipus auditori poden tenir una assistència màxima de 500 persones i un 50 % de la capacitat màxima autoritzada.

En el cas dels congressos dirigits exclusivament a professionals sanitaris, es permet la realització d’aquest tipus d’esdeveniments amb una assistència màxima de 1.000 persones i un 75 % de la capacitat màxima autoritzada de l’espai.

Centres recreatius per gent gran

Aquests centres han de continuar limitant l’ocupació al 50 % de la cabuda autoritzada però augmenta el nombre de persones per a grups que poden dur a terme la seva activitat habitual: fins a 50 persones a l’exterior i 20 a l’interior (fins ara era de 30/15). En el cas del ubicats a Eivissa i Mallorca, poden reobrir de bell nou el servei de restauració a l’interior fins a les 18.00 h i seguint la mateixa normativa que la resta d’establiments de restauració.

Hotels, refugis i altres establiments turístics

Els espais comuns es poden ocupar al 50 %. Està permès l’ús d’habitacions compartides, sempre que no se superi ni el 50 % de la cabuda ni les 6 persones per estància. Els habitatges turístics han d’estar ocupats per un màxim de 6 persones.

Mercats ambulants

Els mercats ambulants poden recuperar el 100 % dels llocs habituals o autoritzats, independentment del nombre de parades que tenguin.

Restauració

Es permet l’obertura d’espais interiors en totes les illes, que han de reduir al 50 % la capacitat màxima a Menorca i Formentera, i en el cas d’Eivissa i Mallorca si tenen habilitada terrassa exterior es fixa en el 30 %. En tot cas, el màxim permès és de 150 persones. Les taules han de ser de 4 persones com a màxim. El tancament serà a les 18.00 h com a màxim.

Pel que fa als exteriors, es poden fer servir al 100 % de la capacitat sempre que no se superin els 250 clients; les taules poden ser, com a màxim, de 8 persones a Formentera, de 6 persones en el cas de l’illa de Menorca i de 4 a Eivissa i Mallorca. L’hora límit de tancament serà les 23.00 h (a les 23.30 en el cas de Formentera).

L’Acord del Consell de Govern està previst que es publiqui dissabte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que entri en vigor a les 00.00 h del diumenge, excepte les relatives a l’àmbit esportiu que seran vigents des de la publicació de l’Acord.

Són tendència