Connect with us

Actualitat

Capdepera fomenta els horts urbans

Capdepera fomenta els horts urbans

El Consistori gabellí ha concedit dotze llicències i tots els adjudicataris estan rebent una formació sobre agricultura ecològica

L’Ajuntament de Capdepera ha finalitzat el procés d’adjudicació de dotze llicències d’ús dels horts urbans del municipi i tots els adjudicataris estan rebent una formació sobre agricultura ecològica des de l’àrea de Medi Ambient del consistori per tal que puguin posar en marxa els cultius a les seves respectives parcel·les. A més, des de l’ajuntament se’ls ofereix assessorament tècnic mentre siguin adjudicataris dels horts.

Els horts urbans són una iniciativa més de l’Ajuntament per fomentar la participació ciutadana, el desenvolupament sostenible, l’educació ambiental, la integració social i l’agricultura tradicional i ecològica entre els veïnats del municipi. En aquest sentit, un dels principals objectius d’aquest projecte és que la població, especialment la gent gran i els joves, adoptin una actitud activa i positiva en el seu temps lliure i d’oci, amb l’objecte que, a la vegada que es potencien els valors saludables i ambientals, s’ofereix ocupació i distracció.

L’adjudicació de l’ús de les parcel·les de conreu dels horts s’atorga per un període d’un any, comptador a partir de l’endemà de la firma del document amb què es formalitza la llicència, que es prorroga automàticament fins a un màxim de tres anys.

La regidora de medi ambient Carmen Corraliza explica que “estam molt satisfets amb l’acolliment que té aquesta iniciativa i des de l’Ajuntament continuam oferim suport, formació i assessorament a aquestes persones per a què puguin gestionar els seus horts segons els principis de l’agricultura ecològica”.

L’adjudicació de l’ús de les parcel·les de conreu dels horts s’atorga per un període d’un any

Són tendència