Connect with us

Actualitat

Manacor: El sistema de recollida porta a porta s’estén a l’avinguda del Torrent i al carrer Antoni Galmés

Manacor iniciarà el pròxim 1 d'abril el servei de recollida porta a porta

220 habitatges, comerços i oficines es beneficiaran del servei

El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manacor ha decidit ampliar el sistema de recollida selectiva porta a porta als carrers Antoni Galmés folklorista i a l’avinguda del Torrent, a partir d’aquest dilluns 3 de maig.

En total, uns 150 habitatges més (220 si s’inclouen comerços i oficines) es veuran beneficiats d’aquest sistema de recollida de residus i se sumaran així al centre de Manacor, al barri de Fartàritx i a part del de Crist Rei, que ja compten amb aquest servei des de l’any passat i que ha donat resultats satisfactoris.

Amb la incorporació d’aquestes dues vies, queda completada la implantació del sistema de recollida selectiva porta a porta per part de l’Ajuntament de Manacor al centre de la ciutat. D’aquesta manera, «amb la incorporació de l’avinguda del Torrent s’acaba la discontinuïtat que suposava que no hi hagués aquest sistema a la via que uneix dos barris que ja comptaven amb la recollida porta a porta: el centre i Fartàritx», explica el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà.

El sistema de recollida selectiva s’ha anat implementant de manera progressiva al municipi de Manacor. Les diverses mesures que s’han aplicat de manera progressiva són la recollida porta a porta al centre de Manacor, Porto Cristo i Son Macià, una deixalleria mòbil, la recollida de matèria orgànica en contenidors intel·ligents a s’Illot, Porto Cristo i la resta de Manacor. L’objectiu és oferir un millor servei, però també assolir les obligacions ambientals de reducció i reciclatge de residus.

La propera passa serà la implantació de la recollida de la fracció orgànica de manera progressiva a la resta del municipi de Manacor a partir del mes de maig i fins a finals d’estiu. Primer s’instal·laran els contenidors marrons i, posteriorment, es repartiran les targetes als veïns. El contenidor marró destinat a la matèria orgànica s’adreça a aquelles persones que hagin sol·licitat la tarifa reduïda de residus, que suposa el compromís per part del sol·licitant de separar i reciclar correctament i permetre l’accés dels inspectors municipals per a comprovar-ho, en cas que es faci una inspecció.

Medi Ambient dóna per completada la implantació del sistema de recollida selectiva al centre de la ciutat

L’Ajuntament de Manacor va iniciar la implantació del sistema de recollida selectiva porta a porta l’octubre de 2019 a Son Macià i el barri de sa Torre de Porto Cristo (més de 400 habitatges en total), després de reunions prèvies amb entitats i veïns. El desembre de 2019 també va començar a aplicar- se al centre de Porto Cristo (1.400 habitatges), amb l’objectiu d’eliminar punts de brutícia devora els contenidors, guanyar espai per a les persones, evitar vehicles de recollida grossos dins carrers estrets i millorar les dades de reciclatge. El primer d’abril de 2020 s’implantà el porta a porta al centre de Manacor (2.600 habitatges), després de dotze reunions amb més de 1.800 veïnats. El juny de 2020 s’augmentà el sistema de recollida porta a porta a Porto Cristo centre amb nous carrers i s’arribà als 1800 habitatges. El setembre de 2020, 200 habitatges més s’incorporaren al porta a porta a la barriada de Crist Rei a Manacor. I, finalment, el 3 de maig de 2021 s’ampliarà el porta porta a l’avinguda del Torrent i al carrer Antoni Galmés folklorista.

El delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, destaca «la millora espectacular pel que fa a les dades de reciclatge a les zones amb recollida porta a porta, si bé en el 2018  només del es reciclaven el 13% dels residus, actualment a les zones on s’ha implantat el servei el reciclatge ja supera el 80%».

Són tendència