Connect with us

Actualitat

Manacor, Montuïri i Vilafranca reuneixen els requisits per a ser considerats “zones tensionades”

Manacor, Montuïri i Vilafranca reuneixen els requisits per a ser considerats "zones tensionades"

Així és com es coneixen aquells indrets on els lloguers han crescut per damunt del que es consideraria raonable en aquests últims anys

La batalla política a l’hora de debatre com regular el preu dels lloguers està sobre la taula, però la coalició que formen PSOE i Unidas Podemos en el govern de l’estat no es posa d’acord tampoc en aquest assumpte. El debat, més enllà dels despatxos, també és al carrer.

En el cas concret de Mallorca, són 8 els municipis que podrien ser considerats “zones tensionades” i que exigeixen a les clares una norma que reguli l’assumpte que concerneix el lloguer d’un habitatge. Així és com es coneixen els indrets on els lloguers han crescut per damunt del que es podria considerar raonable en aquests últims anys.

Crida l’atenció que d’aquests 8 municipis de l’illa, tres d’ells pertanyin al Pla de Mallorca: Montuïri (que lidera el rànquing a nivell insular), Vilafranca i Sineu. Idèntica situació també es viu a Palma, Calvià, Selva, Valldemossa i a Manacor.

Denuncien un intent de rapte de dos menors a Montuïri

Crida l’atenció que d’aquests 8 municipis de l’illa, tres d’ells pertanyin al Pla de Mallorca: Montuïri (que lidera el rànquing a nivell insular), Vilafranca i Sineu.

Conecta Balear en Montuïri

En el cas concret de Montuïri, els preus dels lloguers s’ha disparat en aquests últims anys, fins al punt que han experimentat una pujada en cinc anys més de cinc punts per sobre del que ha pujat l’IPC autonòmic i que la despesa mitjana en habitatge —això és, el lloguer més subministraments bàsics i altres desemborsaments a costa de l’inquilí— supera el 41% dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars.

El mateix succeeix a Vilafranca, on el percentatge de despeses que s’ha de destinar al lloguer d’un habitatge en aquest municipi representa el 36% de la despesa mitjana.

A Manacor, l’assumpte dels lloguers també ha experimentat una pujada de preu considerable en pocs anys, representant el 22% de la renda mensual d’una família.

Cal tenir en compte que perquè un municipi pugui ser considerat tensionat no basta que els preus siguin alts. Tan important, o més, és el nivell de les rendes dels seus residents.

Aquesta informació es recull d’un estudi publicat aquesta setmana pel diari El País on es calcula, amb les dades disponibles sobre l’estadística del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, quines localitats complirien els requisits per a regular l’arrendament d’habitatges.

Són tendència