Connect with us

Comunitat

La pandèmia eleva el nivell de deute públic de Balears fins el 29,9% del PIB

La banca, els serveis funeraris i els fabricants de productes de protecció de la salut, sota sospita

Suposa l’índex més alt de la sèrie històrica anual de les Illes

Les dades han estat publicades avui pel Banc d’Espanya. Balears va tancar 2020 amb un increment del deute públic, fins a situar-se en 9.120 milions d’euros, un augment especialment significatiu en termes relatius, donat que creix el pes percentual del deute en relació al PIB autonòmic fins el 29,9 %, a conseqüència principalment de la davallada del PIB a causa de l’impacte econòmic de la pandèmia de la COVID-19.

Aquest nivell relatiu de deute és l’índex més alt de la sèrie històrica anual de les Balears, superant el 29,5% del PIB de l’any 2015. Segons les dades del Banc d’Espanya, l’increment també es produeix en el conjunt de comunitats autònomes (fins a un nou màxim del 27,1% de mitjana).

L’increment suposa rompre la línia de reducció dels darrers anys, en què les Balears, durant una etapa de creixement econòmic, han estat la comunitat amb major reducció del seu nivell de deute, amb una disminució d’aquest percentatge de més de tres punts, del 29,5% de 2015 al 26,2% de 2019, el qual havia estat l’índex més baix del deute de la comunitat en set anys.

L’impacte de la pandèmia en l’activitat econòmica fa que durant aquest darrer any s’hagi girat aquesta tendència fins a arribar en 2020 al nivell més alt de deute. La dada de tancament de 2020 suposa un augment de més de tres punts i mig respecte de l’any anterior. En l’evolució trimestral, durant el 2020, havia arribat a un 30 % en el tercer trimestre (9.343 milions), el qual s’ha moderat en el darrer trimestre de l’any.

Són tendència