Connect with us

Comunitat

El Govern fa marxa enrere i finalment permetrà la mobilitat entre illes

L’ampliació de l’aeroport suposaria un increment del consum d’energia a Mallorca del 7 %

Aquest dimecres, s’ha decidit tancar novament els interiors de bars i restaurants a Mallorca, així com les zones comunes d’hotels i establiments similars

Balears estrena noves restriccions. El Consell de Govern extraordinari celebrat aquest dimecres ha aprovat el nou paquet de mesures sanitàries per evitar la propagació de contagis durant el període de Setmana Santa. Les mesures afecten principalment a la mobilitat dels ciutadans, les reunions socials i familiars i al sector de la restauració. S’aplicaran a partir d’aquest divendres, dia 26, i estaran en vigor fins al pròxim 11 d’abril.

Entre les mesures més destacades, s’ha establert la restricció de les entrades i sortides de les Illes de cap a altres terrotoris, excepte per a la cobertura de les necessitats més essencials, com ara l’atenció sanitària, el compliment d’obligacions laborals, l’assistència a centres docents i educatius, la cura de gent gran, menors o persones amb dependència, així com el retorn al lloc de residència habitual, entre d’altres.

Els ciutadans de Balears podran viatjar entre illes, però no es podrà entrar des de cap altra territori o, en el cas dels residents a les Illes, viatjar-hi, sense cap causa justificada, segons ha especificat el Govern.

Així mateix, entre el 26 de març i l’11 d’abril únicament es permeten les reunions i trobades familiars i socials d’un màxim de quatre persones a l’interior públic o sis a l’exterior en espais públics, sempre que pertanyin, com a màxim, a dos nuclis de convivència. Això no obstant, en espais privats únicament són permeses les reunions d’un únic nucli de convivència. No estan incloses en la limitació prevista en aquest apartat les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents.

Pel que fa a l’ús de les terrasses dels bars i restaurants, es mantenen les restriccions vigents de 4 persones per taula pertanyents a màxim dos nuclis de convivència a Mallorca i Eivissa i un màxim de 6 persones per taula pertanyents a màxim 2 nuclis de convivència a Menorca i Formentera.

En espais privats únicament són permeses les reunions d’un únic nucli de convivència

A més, s’autoritzarà la cura, l’atenció o l’acompanyament a persones menors d’edat, persones grans o dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables, per motius justificats.

Mesures relatives a l’activitat de restauració que afecten expressament a Mallorca

— Es prohibeix el servei de restauració de bars, cafeteries i restaurants en espais interiors. No es permet el consum a les barres dels establiments. Queda prohibida també la utilització de màquines recreatives, màquines de joc i similars en els interiors d’aquests establiments. No obstant, s’estableixen les excepcions següents al tancament al públic dels establiments o espais interiors dedicats a la restauració: el servei de restauració a hotels i allotjaments turístics (sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients), els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, i els serveis de menjador escolar o de caràcter social.

Mesures relatives a l’activitat de jocs i apostes

— Es prohibeix l’ús per part dels clients dels espais interiors dels establiments de jocs i apostes, els quals han de romandre tancats al públic.

 Mesures relatives a l’hoteleria

—Les zones comunes en espais interiors—amb inclusió dels espais dedicats a spa i jacuzzis— dels hotels i dels allotjaments turístics han de romandre tancades, llevat de les terrasses i els espais a l’aire lliure d’aquests establiments, que podran fer servir els clients allotjats a l’establiment fins a les 17.00 hores de cada dia.  
Totes les mesures tenen caràcter temporal i seran vigents entre el 26 de març i l’11 d’abril, ambdós dies inclosos.

Són tendència