Connect with us

Comunitat

La sequera torna a amenaçar Mallorca

La unitat de demanda del nord de Mallorca continua en prealerta i és probable que la majoria hi entri pròximament, segons les dades de Medi Ambient

El mes de juny les reserves hídriques de les Illes Balears s’han situat en el 63 % de la capacitat, 4 punts percentuals per davall del mes passat. Les reserves hídriques de Menorca han davallat només un punt respecte del mes anterior, quedant en el 67 %, mentre que Mallorca ha perdut 4 punts percentuals, amb la qual cosa se situa en el 62 %. La baixada més destacable torna a ser a l’illa d’Eivissa, on els recursos han passat del 73 % al 67 %.

Tot i això, gràcies als episodis de pluja de l’hivern, les reserves són setze punts percentuals més altes que les de juny de 2016 per al conjunt de les Illes Balears. Precisament aquelles precipitacions varen aconseguir que el mes de febrer els recursos arribassin al 85 % a Eivissa, tot i que varen començar a davallar sensiblement a partir d’abril, en què se situaren al 81 %. Des de llavors, la disminució dels recursos a l’illa ha estat del 14 %, mentre que a Mallorca ha estat del 9 % i a Menorca del 2 %.

Les reserves hídriques de Mallorca es troben en el 67 %

El més destacable del mes de juny, però, és que cinc de les vuit unitats de demanda han baixat. La unitat del nord de Mallorca continua en prealerta, estat en el qual va entrar el mes de maig, i la resta es troba en situació de normalitat. Durant el mes passat les extraccions ja varen ser elevades i les precipitacions no varen ser gaire abundants. Per això la tendència per als mesos vinents és un descens generalitzat que provoqui una entrada en prealerta a gran part de les unitats de demanda.

Són tendència