Connect with us

Actualitat

Algaida fa extensiva la inspecció tècnica de residus als punts d’aportació de fora vila

Algaida fa extensiva la inspecció tècnica de residus als punts d'aportació de fora vila

Repartides pel terme municipal hi ha 8 àrees d’aportació que romanent tancades a l’accés general

Aquest mes de març comencen les ITR (Inspecció Tècnica de Residus) al municipi i, com a novetat, enguany les inspeccions es fan extensives a les àrees d’aportació de foravila. Cal recordar que aquesta figura permet un estalvi del 50 per cent en la taxa a sòl urbà i un 35 en sòl rústic a tots els usuaris que s’hi hagin inscrit i que facin correctament la separació de les diferents fraccions de residus. La taxa ordinària és de 240 euros.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Algaida, Tomeu Ballester, explica que “els tècnics que tenen cura de les inspeccions als habitatges, ara seran també a les àrees d’aportació de la zona rústica del municipi per comprovar com reciclen els diferents usuaris i fer els pertinents aclariments en cas que sigui necessari”. En aquest sentit, cal recordar que en el terme municipal hi ha 8 àrees d’aportació que romanent tancades a l’accés general. Per tal d’evitar abocaments incontrolats, cada usuari enregistrat té una clau d’accés.

L’objectiu d’aquestes inspeccions als habitatges i a les àrees d’aportació és fomentar el reciclatge i recompensar els esforços que realitzen els ciutadans per separar els residus correctament.

La intenció de l’Ajuntament és que tots els veïnats que han demanat els descomptes a la taxa, separin correctament els residus i ajudin a incrementar la quantitat de materials reciclats.

Són tendència