Connect with us

Actualitat

Son Servera dóna el seu suport a la campanya del moviment “SOS Turisme”

Son Servera dóna el seu suport a la campanya del moviment "SOS Turisme"

L’últim ple municipal va instar al govern espanyol a fer modificacions normatives que permetin també als ajuntaments reduir o bonificar taxes

El govern municipal de Son Servera va presentar en el útlim ple corresponent al mes de març una moció per tal d’instar al govern espanyol a fer modificacions normatives que permetin també als ajuntaments reduir o bonificar tributs.

Una moció defensada per la regidora d’Hisenda, Margalida Vives, i que ve donada per la necessitat del consistori de poder gestionar amb garanties la nova realitat del municipi provocada per la Covid-19 i la seva repercussió en empreses i autònoms. “El que demanam és que es modifiquin les nomes oportunes, entre elles la Llei reguladora d’hisendes locals i la Llei general tributària, per oferir autonomia i garanties als ajuntaments per poder fer rebaixes o condonacions de taxes dins l’any 2021 als sectors més afectats per la crisi econòmica, sobretot, en el nostre cas, en la taxa de recollida de fems”, va exposar la regidora.

Els ajuntaments no poden interpretar les ordenances fiscals de manera contrària a la Llei reguladora de les hisendes locals, fet que implica que no es poden establir condonacions, reduccions, bonificacions o exempcions al marge de les normes i del procediment establert i que aquest moltes vegades no s’ajusta a la realitat de cada municipi en particular, per la qual cosa finalment aquestes ajudes no compleixen el seu objectiu inicial.

«Els empresaris i autònoms ens transmeten les seves necessitats a nosaltres, ja que som l’administració més pròxima. Necessiten facilitats i liquiditat; per això, s’han de prendre mesures adreçades a la ciutadania i al sector empresarial en l’àmbit institucional. Per exemple, podem fer que algú fraccioni el pagament d’alguns imposts però no llevar-li els interessos d’aquest fraccionament. Això, en el temps que corren, no ajuda», ha justificat Vives.

“El sector no podria resistir uan nova temporada d’estiu sense cap tipus d’ingrés i seguint atenent els mateixos pagaments fixos d’abans de la crisis”, va explicar Margalida Vives

En la mateixa línia, l’equip de govern també va voler solidaritzar-se amb el sector turístic presentant una moció per mostrar la seva conformitat amb el moviment “SOS Turisme” recolzant les seves reivindicacions davant una temporada que es torna a presentar incerta i que el sector no podria resistir sense cap tipus d’ingrés i seguint atenent els mateixos pagaments fixos d’abans de la crisis.

La destinació Son Servera actualment té bona part de la seva població que depèn del turisme i tot i que «des de la destinació sempre s’ha donat suport a aquest canvi de model econòmic que es planteja per tal de diversificar la indústria apostant per un turisme més sostenible, sensible, que protegeixi el territori i en sintonia amb la ciutadania d’aquí, defensar els interessos d’empreses turístiques d’hostaleria, restauració, comerç i també les persones treballadores per compte aliè i per compte propi relacionades amb aquesta activitat és una prioritat per al consistori, ja que d’ells depenen moltes persones», va explicar la regidora, Margalida Vives.

Són tendència

© 2022 defrancdigital.com