Connect with us

Oci i Cultura

Terra Rubra

L'acudit d'un batle de Felanitx que volgué declarar Cristòfol Colom com a fill il·lustre del municipi serveix d'inspiració a l'escriptor Biel Mestre

L’acudit d’un batle de Felanitx que volgué declarar Cristòfol Colom com a fill il·lustre del municipi serveix d’inspiració a l’escriptor Biel Mestre en el seu últim llibre

Terra Rubra és una obra que Gabriel Mestre Oliver va escriure fa una partida d’anys, acabada en 2014, i que per diverses raons romangué en estat latent fins que en el ple de la pandèmia i el confinament, sortí del disc dur de l’ordinador i prengué cos en forma de llibre. Com les altres obres editades sota el segell de “la mauvaise réputation“, enquadernada com els antics llibres japonesos, es tracta d’una edició completament artesanal, un vertader producte de quilòmetre zero.

Pel que fa a la trama, parteix d’un fet real i molt concret: l’acudit d’un batle de Felanitx que volgué declarar Cristòfol Colom com a fill il·lustre del municipi. A partir d’aquí es va generant dues històries diferents que només al final de l’obra s’encollen una amb l’altra per donar un sentit global a tot el relat. D’una banda les aventures que en les seves investigacions sobre els orígens de Colom esdevenen a un historiador independent, Adrià Torres, i a la regidora de cultura, Telma Gual. D’un altre costat trobam una sèrie de passatges d’un probable document inèdit escrit per Colom, conegut com el manuscrit portuguès, en el qual el mateix viatger desvetlla alguns aspectes desconeguts de la seva joventut.

L’autor defineix l’obra com “un vertader producte de quilòmetre zero”

Com la major part de les obres de Gabriel Mestre, aquesta és una obra molt viatgera, on apareixen indrets molt concrets dels termes de Felanitx o Santanyí, i ciutats d’arreu del món com Buenos Aires o Lisboa. Fins i tot es permet la llicència d’embarcar el lector en eixides a través del temps, una tècnica molt habitual, per altra banda, en les obres d’aquest autor.

Com la major part de les obres de Gabriel Mestre, estem daavnt una obra molt viatgera, on apareixen indrets molt concrets dels termes de Felanitx o Santanyí, i ciutats d’arreu del món com Buenos Aires o Lisboa

L’autor defineix “Terra Rubra” com una obra completament artesanal, un vertader producte de quilòmetre zero.

Són tendència