Connect with us

Actualitat

Llucmajor preserva la seva història

Inaugurades les noves dependències de l’Arxiu Municipal

L’Ajuntament de Llucmajor ha inaugurat aquest dimecres les noves dependències de l’Arxiu Municipal. L’Arxiu del municipi és un dels més importants de Mallorca amb documents que daten del Segle XIII. Les noves depedències es troben situades al Claustre de Sant Bonaventura, al carrer Fra Joan Garau s/n. L’acte ha comptat amb l’assistència del batle de llucmajor, Bernardí Vives i  la consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern, Fanny Tur. Per part del Consell de Mallorca, hi assistirà el director insular de Cultura, Rafel Creus.

L’actual equip de govern de l’Ajuntament de Llucamjor va trobar bona part de la documentació de l’Arxiu abandonada i malmenada al darrer pis de l’Ajuntament.

L’Arxiu de Llucmajor és un dels més importants de l’illa de Mallorca, tant pel volum de la documentació que custodia com pel seu contingut

L’Arxiu Municipal disposa de documentació que data a partir del segle XIII fins els anys 90 del segle XX. Pel que fa al seu contingut es troba aquella documentació emesa per distintes entitats productores i que, actualment, formen part de l’Ajuntament de Llucmajor.

En el passat s’havien realitzat distintes intervencions. La primera d’elles va ser la de Jaime Lladó Ferragut (publicada amb el nom de Catálogo de la sección histórica del Archivo Municipal de la ciudad de Lluchmayor, de l’any 1955), catàleg que sols fa referència a la documentació anterior a 1860. Entre 1977 i 1983, hi va treballar Joan Socies i Llambies, dedicant-se a l’acondicionament i agrupació més o menys temàtica de la documentació. A partir de 1988, es va fer una correcció de les intervencions arxivístiques anteriors, sota l’assessorament de Francesc Riera, que es va desplaçar els divendres a Llucmajor per tal d’assessorar i supervisar les tasques del personal encarregat d’aquesta tasca. El mateix any es va crear la plaça d’arxivera per tal de permetre la seva organització, classificació i custodia, a més de la seva consulta.

En els darrers anys, la situació dels documents més antics que es trobaven a la Torre del Rellotge es va agreujar i es requeria d’una intervenció urgent. A aquest fet s’afegia la dispersió de la documentació en distints edificis, a més de la falta d’un lloc adient per a facilitar la consulta dels usuaris.

En els darrers anys, la situació dels documents més antics que es trobaven a la Torre del Rellotge es va agreujar i es requeria d’una intervenció urgent

Des del mes de gener de 2017, s’ha realitzat una intervenció que ha permès solucionar en part aquesta situació; en primer lloc, s’ha fet una actuació dirigida a la classificació i conservació dels documents antics, entre els segles XIII i XIX, que es trobaven a la Torre del Rellotge. Aquesta actuació ha consistit en una classificació orgànica del fons documental, una conservació primària, introducció en capses adients per a la seva conservació i trasllat a les noves dependències del Claustre de Sant Bonaventura.

En segon lloc, des del mes de maig de 2017, s’està treballant en l’organització de la documentació que es troba a l’edifici de Sa Peixateria. Després de realitzar una valoració del fons documental i de les intervencions fetes anteriorment, es va millorar el quadre de classificació existent i, actualment, les fitxes d’arxiu s’estan incorporant a un programa de gestió per a facilitar la recerca i permetre un servei ràpid i eficient. L’objectiu últim és fer de l’Arxiu Municipal la institució que s’encarregui d’organitzar, servir, custodiar i conservar tota la documentació generada pels departaments de l’Ajuntament tenint en compte que la vigència administrativa dels documents a l’actualitat és d’entre dos i cinc anys. Per tant, l’Arxiu haurà de gestionar el servei de préstec de tota aquesta documentació, un servei que ha de ser molt seriós i estricte.

En tercer lloc, s’ha habilitat un espai per a l’Arxiu Municipal. Les noves dependències estan ubicades al primer pis del Claustre de Sant Bonaventura i consten d’un dipòsit i d’una sala de consulta que permet als usuaris consultar la documentació sol·licitada. Aquest servei disposa d’un horari fixe de dilluns a divendres de 10.30 h a 13.30 h. El dia 26 de juny es va obrir al públic i, fins aquest moment, s’han realitzat deu consultes de distintes temàtiques.

L’accés a la documentació del fons documental de l’Arxiu Municipal és públic i gratuït, encara que per motius de conservació s’ha restringit la consulta a una petita part de la documentació més antiga per recomanació dels tècnics. Així i tot, hi ha important documentació històrica que és accessible als usuaris i es pot consultar. L’Arxiu Municipal té la responsabilitat de custodiar el fons documental generat al llarg dels segles i és un dret el permetre la seva consulta als usuaris, ja que és un patrimoni de tots els llucmajorers. A partir d’ara, amb la seva obertura al públic aquest dret és un fet.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència