Connect with us

Actualitat

El Govern dóna llum verda a les obres d’ampliació de l’Hospital de Manacor

El Govern dóna llum verda a les obres d'ampliació de l'Hospital de Manacor

Pressupostades en més de 76 milions d’euros i la finalitat és adaptar l’edifici sanitari a les necessitats reals de l’increment poblacional

El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns declarar inversió d’interès autonòmic les obres d’ampliació de l’Hospital de Manacor, que tenen un pressupost de més de 76 milions d’euros. Aquesta declaració permetrà agilitzar el desenvolupament del nou Pla Director redactat per la Subdirecció d’Infraestructures i els Serveis Generals del Servei de Salut, el qual té per objecte adaptar el centre, que es va inaugurar l’any 1997, a les noves necessitats reals derivades de l’increment poblacional.

Cal recordar que fa 24 anys l’Hospital atenia una població propera als 108.000 habitants i, actualment, atén més de 152.000 persones dels quinze municipis que formen part de l’àrea d’influència de l’Hospital. Això vol dir 44.000 persones més que quan va obrir les portes per primera vegada.

El Pla Director va acompanyat d’un pla funcional en el qual es defineixen les característiques formals i funcionals de la reforma i de l’ampliació del recinte hospitalari.

Tenint en compte que l’Hospital ha de continuar en funcionament durant tot el procés de reforma i ampliació, en el Pla Director es planteja una proposta a partir de les necessitats inicials i de les possibilitats urbanístiques i en la qual es para esment especial a traslladar els serveis una sola vegada i a aconseguir que, al final de les obres, el recinte resultant quedi ordenat i sigui funcional i que s’hagin optimitzat recursos tot el possible.

Fibra óptica Conecta Balear en Manacor

El centre, inaugurat fa 24 anys, atén ara mateix 44.000 persones més de les previstes amb la seva entrada en servei

Per a això s’han projectat noves construccions a les quals es traslladaran serveis, de manera que es generarà espai lliure per escometre la reforma i l’ampliació d’altres serveis. L’ordre proposat per a les fases de reforma i construcció està destinat a assolir aquests objectius prenent en consideració les molèsties que les obres causaran en el funcionament diari de l’Hospital.

El projecte de reforma es desenvolupa en tres grans àrees:

1. Un edifici de nova planta que se situa davant de l’edifici actual, que consta de dos soterranis d’aparcament, i planta baixa i tres pisos, on se situen primordialment els serveis ambulatoris (Edifici L).

2. Un segon cos d’edifici, en la seva majoria de nova planta, on s’hi instal·laran els equips de les centrals, per adequar-los a les normatives vigents, i amb capacitat augmentada per donar servei a l’increment de noves àrees projectades (Edifici Industrial).

3. Reforma interior de l’Hospital, tret de la planta on es fa el nou bloc quirúrgic (hospital actual).

Són tendència