Connect with us

Actualitat

Manacor presenta un ambiciós nou pla de mobilitat que afecta a 67 carrers del nucli urbà

Manacor presenta un ambiciós nou pla de mobilitat que afecta a 67 carrers del nucli urbà

S’anomena Zona de Prioritat per als Residents (ZPR)

Els residents i vianants tindran prioritat a l’hora de moure’s pel nucli urbà de Manacor a partir de mediats d’aquest mateix mes de març. L’equip de govern municipal ha presentat aquest dimarts, en roda de premsa, el nou pla de mobilitat denominat Zona de Prioritat per als Residents (ZPR).

La mesura afecta a un total de 67 carrers de la ciutat i les noves mesures entraran en vigor a partir del pròxim 15 de març.

Els representants de l’equip de govern han defensat la nova iniciativa, dient que pretén “promou-re una mobilitat segura i sostenible per als usuaris de la via pública al centre de Manacor”. La prioritat de pas serà dels vianants en primer lloc, i de les bicicletes i vehicles de mobilitat personal en segon lloc.

La filosofia de la mesura és la d’implantar un model semblant al de moltes ciutats europees que ja han posat en marxa amb èxit la millora de la convivència entre la circulació de vehicles i les persones, amb importants efectes positius sobre l’activitat econòmica, ja que les compres i l’accés a les terrasses resulta molt més senzill i esdevé una experiència molt més agradable.

Aquesta mesura contempla que els residents al centre puguin circular amb els seus vehicles dins la zona ZPR, a més de tota una sèrie d’excepcions per facilitar el transport necessari a nivell comercial, així com els serveis públics, especialment els sanitaris i el transport de persones majors.

Sebastià Llodrà, delegat de Medi Ambient i Mobilitat de l'Ajuntament de Manacor

Sebastià Llodrà, delegat de Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament de Manacor, en un moment de la presentació.

Es pretén augmentar l’espai disponible per a les persones i reduir l’espai dels vehicles

Així, es pretén augmentar l’espai disponible per a les persones i reduir l’espai dels vehicles; fer el centre de la ciutat més tranquil reduint el renou, la circulació i la velocitat dels vehicles motoritzats; prioritzar la circulació a peu; i reduir la presència de vehicles del centre de la ciutat.

La fórmula per desenvolupar la Zona de Prioritat Residencial al centre de Manacor és l’Ordenança Reguladora sobre l’ús de les vies ubicades dins una Zona de Prioritat Residencial (BOIB núm. 10 de 23.01.2021), que es va aprovar definitivament el passat mes de gener.

Les principals característiques de la ZPR són aquestes:

1.- El vianant sempre té prioritat a les seves accions.

2.- La velocitat màxima per a tots els vehicles és de 20 quilòmetres per hora.

3.- Només podran accedir a la ZPR els vehicles dels residents, les persones que tinguin algun garatge a la zona, els serveis públics, vehicles comercials i casos justificats.

Fibra óptica Conecta Balear en Manacor

La ZPR és una àrea social i comercial atractiva i agradable a Manacor, tan per a residents com per a treballadors, comerciants i visitants.

La ZPR del centre de Manacor se senyalitzarà mitjançant senyals verticals i també franges impreses a la calçada dels principal accessos a aquesta àrea. Així mateix, al llarg de 2021 es preveu també la instal·lació de càmeres de vídeovigilància per fer efectiu el control dels vehicles autoritzats. “Es tracta d’una mesura que no necessita de grans obres per poder ser implantada, però que és molt efectiva i una de les més importants del mandat”, ha explicat el batle de Manacor, Miquel Oliver, durant la presentació de la mesura.

Miquel Oliver, batle de Manacor.

“Es tracta d’una mesura que no necessita de grans obres per poder ser implantada”, ha defensat el batle de Manacor, Miquel Oliver.

 Només podran accedir a la ZPR els vehicles dels residents, les persones que tinguin algun garatge a la zona, els serveis públics, vehicles comercials i casos justificats

Podran accedir a la ZPR del centre de Manacor els residents i les persones que tinguin un garatge privat a aquesta zona, els serveis públics (cossos de seguretat, bombers, ambulàncies, vehicles municipals,…), els propietaris de negocis situats dins la ZPR, els vehicles comercials que realitzin operacions de càrrega i descàrrega, els taxis i serveis públics de viatgers en acte de servei, els vehicles que transporten malalts greus o persones amb mobilitat reduïda des de o fins algun immoble situat a la zona, els vehicles amb permís especial atorgat per l’Ajuntament de Manacor per a realitzar alguna operació esporàdica degudament justificada.

En tots els casos s’haurà de sol·licitar autorització, mitjançant la plataforma web www.mobilitatmanacor.catHi haurà quatre tipus d’autoritzacions, que hauran d’exhibir els vehicles:

Residencial: es generarà automàticament només introduïnt la matrícula del vehicle al sistema. No caldrà aportar documentació addicional. El distintiu és de color verd. Els residents poden circular i estacionar dins l’àmbit de la ZPR.

Garatges: cal aportar documentació que acrediti l’ús o propietat d’un aparcament (contracte d’arrendament, escriptures, o altra documentació). El distintiu també és de color verd. Els vehicles amb aquesta autorització poden circular per dins la ZPR però només poden estacionar dins els garatges que han acreditat.

Comercial: per aconseguir l’autorització, que és de color groc, cal aportar documentació (llicència d’obertura, IAE, etc…). Els vehicles amb aquesta autorització poden circular i fer operacions de càrrega i descàrrega dins la ZPR però no hi poden estacionar.

Puntual: per obtenir aquesta autorització, pensada per a casos excepcionals, caldrà fer-ho mitjançant la pàgina web. En aquest apartat hi podem trobar els següents supòsits preestablerts: transport de persones amb mobilitat reduïda, accés amb permís policial, accés per obres, accés per operacions de càrrega i descàrrega autoritzades, transport de clients a establiments turístics, accés per a una operació esporàdica degudament justificada. En aquest cas no caldrà imprimir el document, que serà vàlid per una data concreta. Amb aquest permís només es podrà circular i fer una aturada, però no estacionar dins els límits de la ZPR.

Un equip d’informadors municipals durà a terme labors informatives a la població des d’aquesta setmana. A més, l’Ajuntament de Manacor també habilitarà un punt fix d’informació per a totes aquelles persones que necessitin suport a l’hora de tramitar les autoritzacions.

Són tendència