Connect with us

Actualitat

La segona fase d’excavacions al cementiri de Porreres ha permès recuperar les restes de 44 víctimes

La segona fase d'excavacions al cementiri de Porreres ha permès recuperar les restes de 44 víctimes

Tots són homes, la majoria d’edats compreses entre els 20 i els 50 anys, tot i que alguns superen la cinquantena

Les tasques d’excavació i exhumació que ha dut a terme l’equip tècnic d’Aranzadi al cementiri municipal de Porreres, des del passat 8 de febrer, han donat com a resultat la recuperació de 44 víctimes de la repressió franquista, procedents de cinc fosses ubicades a la part central del cementiri.

Aquesta quarantena de víctimes se suma a les 49 recuperades el novembre de 2016. Amb la qual cosa, avui dia, al cementiri municipal de Porreres s’han recuperat 93 víctimes, d’una xifra aproximada de 120 persones represaliades, que han estat documentades històricament.

Homes, la majoria d’entre 20 i 50 anys

Una vegada finalitzat el treball de camp, els estudis antropològics que s’han posat en marxa estan confirmant les observacions realitzades durant les excavacions respecte a les lesions relacionades amb la causa de mort de les víctimes. A les cinc fosses excavades s’han recuperat projectils i a tres d’elles, a més, casquets. Es confirma, a més, que totes les víctimes localitzades són homes, la majoria d’edats compreses entre els 20 i els 50 anys, tot i que alguns superen la cinquantena.

Associats als individus, s’han recuperat restes de peces de roba d’abric i calçat, a més d’objectes personals com mines de llapis, un tinter, un plomí, tabaqueres, caixes de pastilles contra la tos de diferent procedència, filtres de tabac i elements de higiene personal —raspall de dents, tres pintes, etc.

Se sospita que gran part de les víctimes provenen de tretes de les presons de Can Mir i Bellver realitzades entre els mesos de gener a març de 1937. No es descarta però, que algunes persones fossin conduïdes directament dels seus pobles d’origen, sense passar per la presó.

En aquests moments, les antropòlogues d’Aranzadi continuen amb les anàlisis antropològiques de les restes localitzades. Una vegada finalitzats, es prendran mostres individualitzades de les restes per a la posterior anàlisi genètica, que consisteix en la comparació entre les mostres donades per familiars i les mostres obtingudes de les restes de cara a una possible identificació positiva.

La segona fase d'excavacions al cementiri de Porreres ha permès recuperar les restes de 44 víctimes

La segona fase d’excavacions al cementiri de Porreres ha permès recuperar les restes de 44 víctimes

Són tendència