Connect with us

Comunitat

Mallorca presenta una Incidència Acumulada (IA) de 89,4 casos per 100.000 habitants

Manacor vol que Salut reconsideri el confinament perimetral de la ciutat i s'opti per una altra solució

Suposa gairebé 30 punts per damunt de les xifres que el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) considera de risc

Segons les últimes dades fetes públiques per la Conselleria de Salut, en aquests moments l’illa de Mallorca presenta una IA de 89,4 casos per 100.000 habitants, que, per tant, se situa gairebé 30 punts per damunt de les xifres que el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) considera de risc, i una taxa de positivitat de les proves diagnòstiques del 2,08 % a 7 dies i del 2,40 % a 14 dies.

Menorca presenta una IA de 16,1 casos per 100.000 habitants, i una taxa de positivitat de les proves diagnòstiques del 0,39 % a 7 dies i del 0,86 % a 14 dies.

Eivissa presenta una IA de 240 casos per 100.000 habitants, que, per tant, se situa 4 vegades per sobre de les xifres que l’ECDC considera de risc, i una taxa de positivitat de les proves diagnòstiques del 4,18 % a 7 dies i del 6,45 % a 14 dies.

Finalment, a Formentera existeix una IA de 99,1 casos per 100.000 habitants, que, per tant, se situa 39 punts per sobre de les xifres que l’ECDC considera de risc, i una taxa de positivitat de les proves diagnòstiques del 1,64 % a 7 dies i del 4 % a 14 dies.

Són tendència