Connect with us

Comunitat

El GOB confia en la retirada de les ocupacions de la costa que acaben la seva concessió

La terrassa i piscina de l’Hotel Cala Vinyes, el complex Puro Beach a Can Pastilla o la terrassa i piscina de l’Hotel Daina al Port de Pollença, són algunes de les instal.lacions afectades

El Grup Balear d’Ornitologia (GOB) ha mostrat aquest dimarts la seva confiança en la retirada de les “nombroses i impactants” ocupacions de la costa prèvies a la llei del 88 i que acaben l’any que ve el seu termini concessional.

Entre d’altres, en un comunicat han enumerat la terrassa i piscina de l’Hotel Cala Vinyes, el complex Puro Beach a Can Pastilla o la terrassa i piscina de l’Hotel Daina al Port de Pollença. El 29 de juliol de 2018 compliran 30 anys de l’entrada en vigor de la Llei 22/1988 de Costes, el que suposarà l’extinció automàtica de centenars de concessions administratives prèvies a l’entrada en vigor de la llei, ja sigui per termini o perquè no són susceptibles de ser prorrogades. Segons el reglament, no es poden prorrogar concessions contràries a l’objecte i condicions que preveu la Llei i el reglament general que la desenvolupa. En aquest sentit, en la normativa exposa que únicament es podrà permetre l’ocupació del domini públic marítim-terrestre per a aquelles activitats o instal·lacions que no puguin tenir una altra ubicació i que exerceixin una funció o prestin un servei que requereixi l’ocupació del domini públic.

En tot cas aquesta ocupació haurà de ser la mínima possible. No obstant això, han denunciat des de l’entitat, aquestes obres i ocupacions autoritzades abans de l’entrada en vigor de la Llei del 88, solen ser en ocasions esplanades sobre les roques o directament sobre el mar les quals es fan servir com a terrasses de bars, solàriums i piscines d’hotels. Així doncs, aquestes ocupacions tant comuns no podrien seguir ocupant el domini públic marítim terrestre i s’haurien de retirar del mateix.

“Aquestes obres i / o ocupacions van causar i causen un gran impacte mediambiental sobre el litoral, desfigurant l’orografia i el paisatge en molts llocs de les Illa, desnaturalitzant completament”, han lamentat. Així mateix, des del GOB han sol·licitat a Demarcació de Costes una relació de les concessions vigents autoritzades amb anterioritat a la Llei 22/1988 i en cas, que ja s’hagin concedit algunes pròrrogues, la relació d’aquestes i una còpia de l’ordre ministerial corresponent.

Són tendència