Connect with us

Actualitat

Les tasques d’excavació permeten localitzar dues noves fosses al cementiri de Porreres

Les tasques d'excavació permeten localitzar dues noves fosses al cementiri de Porreres

Davall el bloc de nínxols i capelles construïts a la part central del recinte

L’equip tècnic d’Aranzadi ha confirmat l’existència d’almenys dues noves fosses davall el bloc de nínxols i capelles construïts a la part central del cementiri. Aquestes dues se sumen a les nou ja localitzades en les excavacions del 2016 i segueixen les dues línies de fosses descobertes en aquella primera intervenció.

Els arqueòlegs estan delimitant en aquests moments el perímetre de les dues fosses, una de les quals es trobava coberta de calç. Les dues fosses mantenen les mateixes dimensions que es varen observar en les descobertes l’any 2016. A l’interior s’hi han localitzat les restes d’individus enterrats en posicions no ortodoxes, que contrasten amb els enterraments cristians que hi ha al seu costat.

Les tasques d’excavació i exhumació que s’estan duent a terme al cementiri municipal de Porreres formen part del Pla de Fosses 2018-2019 del Govern de les Illes Balears, adjudicat a la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

El pla d’actuació, aprovat per la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses de les Illes Balears se centra en l’excavació de la fossa número 5 i en la possible localització de noves fosses que hi pugui haver davall d’aquesta.

La intervenció és la continuació de la duta a terme el novembre de 2016, que va permetre exhumar 49 cossos de víctimes, de les quals 14 varen ser identificades i les restes es varen retornar a les seves famílies

La intervenció és la continuació de la duta a terme el novembre de 2016, que va permetre exhumar 49 cossos de víctimes, de les quals 14 varen ser identificades i les restes es varen retornar a les seves famílies. En aquella intervenció es varen localitzar nou fosses comunes, que varen ser excavades en la seva totalitat, a excepció de la fossa número 5, que es trobava davall del bloc de nínxols construïts a la part central de la parcel·la, que podria contenir, almenys, sis individus.

Són tendència

© 2022 defrancdigital.com