Connect with us

Vist a les xarxes

Emergències va atendre l’any passat 688.806 cridades telèfoniques

112 Balears

En total es van gestionar una suma de 117.732 incidents

El SEIB 112 va atendre l’any passat un total de 688.806 cridades (777.469 el 2019) i va gestionar 117.732  incidents (123.065 el 2019) relacionats amb casos d’emergència vital, emergència no vital, assistència, denúncies i persones desaparegudes, la qual cosa suposa un descens del 4,33 % en el nombre d’actuacions gestionades respecte al 2019. La major part dels incidents gestionats van estar relacionats amb les consultes mèdiques, les emergències mèdiques en domicilis, les baralles i els accidents de trànsit.

Així, tal com mostren les dades, l’efecte causat per la pandèmia va provocar que, durant el mes de març de 2020, els incidents augmentessin de 7.655 el 2019 a 12.650, és a dir, un 65 % més en relació amb  el mateix període. L’efecte causat per la COVID-19 i el confinament també es percep en l’augment del nombre de trucades ateses en el mes de març de 2020 (12.504  trucades més respecte a les ateses en el mateix període de 2019), a causa de la necessitat de la població de recaptar informació sobre la pandèmia, produint-se a continuació una baixada d’aquestes a l’abril (7.843 trucades menys que el 2019).

Les conseqüències derivades de la pandèmia i del confinament van provocar un augment del 65 % en el nombre d’actuacions gestionades

L’efecte de la pandèmia també es veu en les dades dels incidents gestionats per idiomes: la majoria, com cada any, es van atendre en castellà (87.757) i en català (22.133). Respecte a idiomes estrangers, les dades mostren un descens important dels incidents gestionats en anglès (de 9.972 el 2019 a 1.805 el 2020) i en alemany (de 1.599 el 2019 a 346 el 2020).

Aquest dijous, 11 de febrer, és el Dia Europeu del Telèfon Únic d’Emergències i les Illes Balears va ser el primer territori de l’Estat en què es va implantar l’112, el febrer de 1996. Aquest caràcter pioner ha fet que, en aquests moments, el telèfon únic d’emergències es trobi consolidat a les Illes i que l’ús que el ciutadà en fa hagi millorat precisament pel seu elevat grau de coneixement.

La major part dels incidents gestionats van estar relacionats amb les consultes mèdiques, les emergències mèdiques en domicilis, les baralles i els accidents de trànsit

Són tendència