Connect with us

Actualitat

“Com estàs?”: Nova iniciativa dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Son Servera

"Com estàs?": Nova iniciativa dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Son Servera

Consisteix en un programa d’ajuda social amb intenció preventiva per tal d’evitar situacions d’exclusió social en el municipi

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Son Servera han posat en marxa un nou programa d’ajuda social amb intenció preventiva. Així, el projecte pretén identificar situacions de risc i intervenir-hi segons les necessitats detectades per tal d’evitar una possible situació d’exclusió social.

El personal tècnic del Departament de Serveis Socials acompanyarà les persones de les quals es tengui constància que poden estar en una situació de risc d’exclusió social, com puguin ser persones que viuen soles, dependents o amb dificultats per accedir als serveis bàsics, per tal de conèixer la seva situació i detectar les possibles necessitats. A partir d’aquesta detecció es podrà fer una intervenció adequada a cada situació i fer feina perquè la situació no empitjori i pugui millorar.

Tot això, treballant habilitats i activitats de la vida quotidiana perquè quedin cobertes les necessitats bàsiques, com ara la higiene personal, la neteja de la llar, les habilitats de relació social o manteniment de vincles, etc.

“Més que assegurar que tenen aliment o doblers, perquè per això ja tenim programes com la targeta moneder o altres tipus d’ajudes, el que volem amb aquest programa és anar un poc més allà i assegurar-nos de garantir el dret de viure amb dignitat de les persones que pateixen situacions d’aïllament social”, ha explicat Marga Bonet, regidora de l’àrea.

Sis persones del municipi han estat detectades amb possible situació de risc

Les persones destinatàries d’aquest programa poden ser persones adultes que es troben en situació de risc d’exclusió social a causa de malaltia, edat, mancança de xarxa social, addicció, estat físic deficitari, alteració de les facultats físiques i/o mentals, i que no disposin d’una xarxa familiar o social de suport per fer front a situacions esdevingudes per diferents causes i que suposin una mancança d’habilitats per desenvolupar-se en el context social i personal, per tal de mantenir i garantir un estat digne i que es vegin cobertes les necessitat bàsiques d’higiene, salut física i mental i alimentació, així com una saludable interacció amb l’entorn.

Com a intervenció inicial,  sis persones del municipi han estat detectades amb possible situació de risc.

Són tendència