Connect with us

Actualitat

El Govern adquireix els primers 8 habitatges a grans tenidors, un d’ells a Manacor

Aquesta és la primera operació s’ha fet exercint el dret de tanteig i retracte

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha anunciat aquest dimarts que el Govern ja ha adquirit els primers habitatges buits de grans tenidors.

Aquesta primera operació s’ha fet exercint el dret de tanteig i retracte, recollit al Decret 3/2020 que atorga al Govern el dret preferent de compra quan un gran tenidor pretén vendre els seus habitatges a un altre gran tenidor, pel mateix preu ofertat.

Així doncs, el Govern ja ha adquirit vuit habitatges que eren propietat del Grup de Banc de Sabadell i es troben desocupats, en bones condicions de conservació i manteniment. Sis dels habitatges estan ubicats a Palma, un a Manacor i un altre a Menorca. El cost total de la compra d’aquests vuit habitatges ha estat 900.609 euros, amb una mitjana de 112.576 euros per pis.

Aquests habitatges passen a formar part del parc públic d’habitatge que gestiona l’IBAVI i es destinaran tots a habitatge de protecció oficial.

Feu clic a ‘M’agrada’

Facebook Pagelike Widget

ÚLTIMES NOTÍCIES

Són tendència