Connect with us

Actualitat

S’inicien les obres d’una promoció de 23 habitatges de protecció oficial (HPO) a Santanyí

S'inicien les obres d'una promoció de 23 habitatges de protecció oficial (HPO) a Santanyí

És la primera que es duu a terme en el municipi

La nova promoció 23 habitatges de promoció oficial s’aixecarà al carrer Coves del Vicari de Santanyí en sòl adquirit per l’IBAVI el 2009 per un valor de 920.273 € i tenen un pressupost total de 3 milions d’euros. Dels 23 habitatges construïts, 17 comptaran amb dos dormitoris i els altres 6 amb un dormitori. Tres dels pisos seran adaptats i també s’hi construirà un aparcament. Entre soterrani i superfícies es construiran un total de 1.116 metres quadrats.

Les llars oscil·len entre els 50 i els 70 metres quadrats útils i el projecte es desenvolupa a un edifici únic entre mitgeres de planta baixa i dues amb un únic accés comunitari. El volum de l’edifici que es proposa s’emmarca dins de les exigències de la normativa municipal. Es preveu un termini d’execució de les obres de 16 mesos.

Amb aquest projecte es continuen fent les passes iniciades durant els darrers anys per incrementar el parc d’habitatge públic de les Illes Balears, que ara és de 1.800 pisos. Entre els iniciats durant el 2020 i els del 2021, s’espera que a finals d’aquest any hi hagi prop de 1.000 habitatges nous o en construcció, segons les previsions del Govern.

De fet, el 2020 es va tancar amb 502 HPO en construcció o rehabilitació, 11 HPO lliurats per rehabilitació, 24 HPO lliurats per tempteig i retracte i 9 HPO lliurats d’obra nova.

Són tendència