Connect with us

Actualitat

El Govern invertirà més de 900.000 per reforçar l’estructura des Riuet de Porto Cristo

L’objectiu de les obres és reforçar l’estructura, especialment la biga cantell, així com detenir el procés de deformació que està patint

El Consell de Govern ha autoritzat Ports de les Illes Balears a licitar les obres del Projecte de reforçament de l’escaló del marge de llevant des Riuet de Porto Cristo per un import de 911.479, 23 euros per als anys 2017 i 2018. Està previst que les obres, una vegada adjudicades i iniciats els treballs, es perllonguin per un període de cinc mesos.

L’objectiu de Ports de les Illes Balears, entitat dependent de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, és reforçar l’estructura des Riuet de Porto Cristo, especialment la biga cantell, així com detenir el procés de deformació que està patint. El projecte també preveu la reposició dels serveis i els paviments afectats pels enfonsaments que ha sofert aquesta instal·lació.

El projecte també preveu la reposició dels serveis i els paviments afectats pels enfonsaments que ha sofert aquesta instal·lació

El projecte preveu la col·locació de 94 micropilons verticals de 20 metres de longitud, a més d’un altre inclinat de 21 metres. També s’anivellaran les rasants, es reposaran els punts d’enllumenat públic que estan danyats i les torretes de serveis. Quant al pantalà, es pavimentarà amb llamborda i se’l dotarà d’un vial annex.

El mobiliari urbà es manté, excepte els pilons que han quedat afectats per l’enfonsament del pantalà. Es reposaran les torretes de serveis per als vaixells i se n’afegiran de noves, el que suposarà passar de les sis que hi ha actualment a dotze.

Són tendència