Connect with us

Comunitat

Els batles del PP demanen al Govern cribatges generals a tots els veïnats dels seus municipis

Els batles del PP demanen al Govern cribatges generals a tots els veïnats dels seus municipis

Aquesta petició s’ha cursat mitjançant un escrit remès directament a la presidenta, Francina Armengol

No sabem si seguint les directrius marcades des de la direcció del partit a Palma o bé per iniciativa pròpia, la major part dels batles i batlesses dels diferents municipis de Mallorca governats pel PP, estan demanant per escrit al Govern, que es duguin a terme cribatges generals (proves d’antígens o PCR) als veïns dels seus respectius municipis.

La petició s’ha cursat mitjançant un escrit dirigit directament a la presidenta del Govern, Francina Armengol. Demanen que aquesta mesura preventiva es dugui a terme de manera urgent, “després de tenir coneixement, pels mitjans de comunicació, que s’han diagnosticat un nombre considerable de persones simptomàtiques que són portadors de la Covid-19 en algunes localitats de l’illa, com és el cas de Lloseta, Sa Pobla o Muro”, exposen el l’escrit. També recorden que aquestes actuacions també s’han dut a terme en altres municipis com són el cas de Sóller o Alaior (Menorca).

En aquesta missiva, i amb la finalitat de facilitar les proves que sol·liciten, es comprometen a posar a la disposició del Govern totes les infraestructures, espais municipals i la col·laboració necessària perquè aquests cribatges generals es puguin dur a terme de la manera més eficient possible.

La majoria dels municipis del Migjorn de Mallorca, a excepció de Felanitx, haurien fet arribar ja aquest escrit al Consolta de Mar.

Són tendència