Connect with us

Comunitat

Mallorca prohibirà l’ús d’herbicides en el manteniment de les carreteres

Mallorca prohibirà l'ús d'herbicides en el manteniment de les carreteres

El Departament insular de Mobilitat i Infraestructures també ha anunciat la instrucció que obliga emprar mescla asfàltica sostenible a totes les obres

El Departament de Mobilitat i Infraestructures traurà a licitació els propers dies els nous contractes de manteniment i conservació de tota la xarxa viària que gestiona el Consell de Mallorca. Enguany, l’àrea ha elaborat una anàlisi de totes les tasques necessàries per millorar el manteniment i la conservació de les carreteres. Com a resultat d’aquest estudi, s’han introduït una sèrie de canvis en matèria de contractació laboral, criteris mediambientals i sensibilitat en matèria de benestar animal.

Un dels canvis més significatius té a veure amb l’elaboració del pressupost i el desglossament de les prestacions que es duen a terme en les 8 zones que preveuen els plecs. En concret, es desglossa el servei en tres operacions: genèriques, ordinàries i extraordinàries.

Pel que fa a les operacions ordinàries que tenen a veure amb tasques de neteja de vorals i voreres, el conseller Iván Sevillano ha destacat que el nou contracte preveu eliminar l’ús d’herbicides i retirar de manera manual les espècies invasores.

El responsable de Mobilitat i Infraestructures de Mallorca ha explicat que «a Mallorca serem els primers en tot el territori nacional a aplicar la prohibició de l’ús d’herbicides. Una mesura que hem pres en coordinació amb els productors agraris ecològics per millorar tant els cultius com la salut de les persones i l’entorn en els treballs de la conservació de la xarxa viària», i ha afegit que «donam resposta a una de les reivindicacions d’APAEMA, a qui volem agrair la tasca conjunta. En aquesta decisió protegim no tan sols els cultius de la nostra pagesia, sinó també les certificacions ecològiques de les finques».

Quant a les operacions genèriques, que es refereixen a vigilància, neteja i retirada de residus, vehicles abandonats i animals morts, un altre dels aspectes diferenciadors a tenir en compte en l’actual contracte és la implantació d’un nou protocol per donar avís als propietaris dels animals morts retirats de la xarxa viària.

Són tendència