Connect with us

Actualitat

L’oposició insisteix en demanar la municipalització de la neteja de Manacor

La falta d’eficàcia de l’empresa concessionària actual està més que demostrada, segons Més + Esquerra, i per això demanen que la SAM assumesqui la concessió dels serveis

L’etern debat sobre la neteja viària del municipi de Manacor tornarà a ser motiu de debat el pròxim dilluns, amb motiu de la plenària ordinària convocada a les 20 hores. El grup municipal Més + Esquerra s’ha interessat novament per aquesta qüestió primordial en el dia a dia de la ciutat. Per aquest motiu han presentat una moció, a on demanen que la SAM (empresa municipal) assumesqui els serveis de recollida de fems i neteja viària del municipi, una vegada l’actual empresa concessionària hagi esgotat el període d’adjudicació.

Més + Esquerra argumenten aquesta proposta exposant que “els serveis privatitzats tenen un cost major que els serveis públics prestats directament per l’administració, i en els casos on no hi ha un sobrecost evident, hi ha una important davallada de la qualitat del servei. Quan un servei públic municipal és prestat per un operador privat hi ha dos actors que tenen objectius diferents generant un conflicte d’interessos: per una banda l’administració pública, que cerca un servei a bon preu; i per l’altre, l’empresa privada, que cerca obtenir beneficis”.

L’oposició argumenta que els arguments per plantejar-se la municipalització són diversos: “En primer lloc, l’estalvi econòmic que suposen., ja que es deixen d’aplicar tots els sobrecostos de la gestió privada. En segon lloc, perquè es millora la qualitat del servei prestat, ja que qui l’encarrega té tots els mecanismes de control sobre el servei i tota la capacitat de decisió sobre la qualitat. En tercer lloc, la prestació directa del servei permet garantir condicions laborals i salarials dignes als treballadors i evita la perpetuació de diferències incomprensibles entre les persones que treballen directament per l’administració pública i aquelles que ho fan de manera indirecta a través d’externalitzacions. Finalment, la prestació directa del servei municipal és un dels passos per avançar cap a l’empoderament col·lectiu, ja que controlant la gestió del servei es permet fer-ho de manera transparent i democràtica, garantint els drets dels usuaris per sobre de l’obtenció de beneficis per part de l’empresa privada”.

La moció recorda que “la falta d’eficàcia de l’empresa concessionària actual està més que demostrada, després de dues sancions posades per l’Ajuntament, o vista la vaga realitzada pels treballadors de l’empresa concessionària l’estiu del 2016, i, observada la brutor i les herbes presents al municipi de Manacor”.

 

Són tendència