Connect with us

Comunitat

Només el 20% de les petites empreses de Balears disposa de pàgina web

Un atac informàtic deixa fora de servei bona part de les pàgines webs dels ajuntaments de Mallorca

D’acord amb l’informe Obsímetres

El darrer informe Obsímetres  que elabora l’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, i que analitza l’ús de les TIC i el comerç electrònic a les empreses, destaca entre els seus resultats que, en general, hi ha cert estancament quan a la incorporació d’accés a internet tant a les petites com a les micro empreses, amb poques variacions respecte a anys anteriors. No obstant això, la investigació ha trobat que sí hi ha algunes diferències rellevants en com aquestes empreses utilitzen la tecnologia en el seu dia a dia, en funció de la seva dimensió.

Així, s’observa com a les petites empreses (de 10 a 50 treballadors), indicadors com la disponibilitat de pàgina web, són molt superiors als de les micro empreses (menys de 10 treballadors), on només el 20% disposa de web, enfront de aquestes majors on ja són un 81,4%.

Des del 2011, l’OBSI, a través de la Fundació Bit, elabora periòdicament els Obsímetres a partir de les dades obtingudes a l’Enquesta de l’INE sobre ús de les TIC i el comerç electrònic a les empreses, que permeten mesurar el grau de desenvolupament de la societat de la informació a les nostres Illes i establir les mesures i polítiques de desenvolupament necessàries per a millorar la situació de les pimes en matèria de digitalització.

A les Illes, les empreses de més de 10 treballadors que disposen de connexió a internet ha augmentat molt poc respecte a l’any anterior, situant-se en un 97,5%, percentatge molt similar a la mitjana estatal. Per a aquest tipus d’empreses, on trobem més diferències amb la resta de l’estat, és en l’ús d’altres eines com la signatura digital, l’eAdministració, o en l’ús de dispositius IOT (Internet of Things), que es troben a les nostres Illes per sota de la mitjana estatal en 8, 4 i 3 punts respectivament.

Pel que fa al nombre d’empreses amb pàgina web i en l’ús de xarxes socials però, i a diferència del període anterior, les empreses illenques superen la mitjana estatal pel que fa a nombre d’empreses amb pàgina web (81,4%,), i segueixen 10 punts per sobre respecte a l’ús de mitjans socials (73%).

Quan a tipus de connexió i velocitat, és destacable com va guanyant terreny l’alta velocitat, i augmenten cada vegada més les empreses que disposen de fibra òptica (71,8%), enfront de les connexions a través d’ADSL (41,2%). Així mateix, i pel que fa a la velocitat contractada, el panorama ha canviat força aquest últim any, augmentant considerablement la velocitat a la qual es connecten les empreses. Así, han passat de un 44,7% a un 61,5% el nombre d’empreses connectades a 100 Mb / seg, alhora que disminueix d’un 23,4%, a un 8,5% les que es connecten a menys velocitat (30 Mb / seg).

Les micropimes, empreses de menys de 10 treballadors, que suposen un 95% del total de les empreses a Balears, estan en general per sota de la mitjana estatal en tots els indicadors analitzats sobre ús de les TIC

Per a les empreses mitjanes, l’informe també inclou indicadors sobre l’ús de xats per part de les empreses; i encara que aquest no està generalitzat, sí s’observa com es tracta d’una tendència emergent, amb un 8,4% d’empreses que disposa d’un servei de xat pel contacte amb els clients; sigui un xat on una persona contesta als clients (6,3%), o un xatbot o agent virtual que contesta directament als clients (3%).

Les micropimes, empreses de menys de 10 treballadors, que suposen un 95% del total de les empreses a Balears, estan en general per sota de la mitjana estatal en tots els indicadors analitzats sobre ús de les TIC; i aquestes empreses a Balears disposen menys d’ordinador, connexió a internet o sistemes de seguretat; interactuen menys amb l’administració electrònica i compren menys serveis de cloud que a la resta de l’estat. A més, mentre el 28,8% de les empreses a nivell estatal tenen pàgina web, a Balears la xifra és 8 punts inferior (20,8%), molt lluny també de l’ús que es fa en empreses de més de 10 treballadors on està per sobre de l’80%.

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència