Connect with us

Opinió

Carta oberta a la Dra. Marcela Ruth Rodríguez Caballero

Aquest dimarts: Jornada de protesta sindical a les portes dels hospitals públics de Balears

Resposta del membres del comitè Covid de l’hospital de Manacor

Dra. Rodríguez,

Els sotasignats, membres del comitè Covid de l’hospital de Manacor hem llegit la seva entrevista publicada en la revista Manacor Comarcal del dia 14/11/2020, i consideram que és la nostra obligació contestar-li públicament, atès que moltes de les seves afirmacions poden induir a interpretacions errònies per part de la majoria de la població que les llegeixi.

En primer lloc, vostè comenta que no està d’acord en la decisió de decretar el tancament perimetral de Manacor, “perquè en els dos centres on treball hem realitzat anàlisi amb el resultat de zero casos”. D’entrada, seria interessant saber a quants pacients han realitzat la prova, per a poder saber si el fet que no hagin detectat cap cas és valorable o no. Com a metge vostè sap perfectament que no és el mateix tenir zero casos de 10 que zero casos de 100, o de 1000.

Així mateix, tal vegada vostè no sap que un dels factors a tenir en compte en analitzar els resultats de la PCR és que quan els pacients porten més de 7 dies amb símptomes o fins i tot en asimptomàtics al cap d’1 setmana de tenir càrrega viral detectable, la PCR pot resultar negativa en pacients que estan realment infectats. També ha de recordar que, si la presa de mostres s’efectua de manera incorrecta, per part de personal no preparat, poden produir-se falsos negatius. Donar per fet, com fa vostè, que un resultat negatiu d’una prova prèviament positiva és un fals positiu demostra que desconeix per complet la dinàmica del virus en l’organisme.

Sàpiga també que des que s’ha declarat la pandèmia, en data d’avui dia 18 de novembre de 2020, en el municipi de Manacor, 879 persones han estat diagnosticades d’infecció per Sars-Cov-2, i que s’han produït 11 defuncions per aquesta causa.

Sobre el seu comentari que s’estranyi dels pocs positius en les proves de PCR del cribratge efectuat en la carpa de la Rambla del Rei en Jaume (cribratge que estava destinat a la població d’entre 15 i 45 anys, la qual cosa suposa un total de 13877 persones), es van realitzar un total de 2069 PCR, amb un resultat de 3,29% de positius. Aquest resultat està en línia amb altres garbellats poblacionals realitzats a Espanya, i és un resultat que es podia esperar. D’altra banda, tots els cribratges poblacionals tenen un biaix, i és que les persones que participen solen ser les més motivades, i per tant aquelles que millor compleixen amb les normes de protecció.

Pel que respecta al seu comentari dels motius que van portar a decretar el confinament, i que l’única resposta que ha rebut és que és una ordre de la Conselleria i que no es pot anar en contra seva, ha de saber que el decretar un confinament únicament el pot fer la Presidenta del Govern, però que la decisió no és, com afirma més endavant, una decisió política, sinó una decisió presa a partir de les recomanacions dels tècnics de Salut Pública, i basada en criteris científics, entre els quals estan les taxes de positivitat i la pressió dels casos de Covid sobre el sistema sanitari. En referència a aquest segon punt hem de recordar-li, per si no ho sap, que el Comitè Covid de l’Hospital de Manacor va sol·licitar el dia 26 d’octubre a les autoritats sanitàries que valoressin el prendre les mesures oportunes, “siguin quals siguin”, donat l’alarmant nombre de casos que s’estaven diagnosticant en el nostre centre, i a l’augment d’ingressos hospitalaris. Si vostè posa en dubte aquests fets està posant en dubte la professionalitat de tots els components del Comitè Covid de l’Hospital de Manacor, i per extensió de tots els metges, infermeres, en resum, de tot el col·lectiu de sanitaris que treballen en el nostre centre.

També volem recordar-li que l’objectiu d’un confinament perimetral és evitar el traslladar una situació epidemiològica complicada cap a altres regions que estan millor. És normal que la població en general no noti que la situació és tan greu. Existeix la falsa sensació que el virus és menys virulent perquè tots veiem casos més lleus que en la primera onada, realment això no és cert. El que passa és que ara es diagnostiquen tots els casos, lleus i greus i abans només els greus. Si en la primera onada haguéssim tingut la possibilitat de fer les PCRs que es fan ara, veuríem que el virus és el mateix, que quan afecta població més jove i de menys risc té un comportament menys virulent, però si arriba a la població més vulnerable és tan agressiu com al principi. També ens trobam amb l’esgotament de la població, fa molt temps que estem vivint aquesta situació i tots estem cansats ​​i sense veure el final. És cert, però hem de continuar sense baixar la guàrdia perquè s’ha d’evitar la saturació del sistema sanitari. Un sistema sanitari saturat no sols implica pitjor atenció als pacients que puguin ingressar per la Covid, si no que suposa haver de suspendre intervencions quirúrgiques, consultes i moltes altres activitats amb el consegüent augment de llistes d’espera, i li volem remarcar que per a nosaltres la llista d’espera no són números, són pacients pels quals ens preocupam, i ens dol enormement no poder donar-los l’atenció que necessiten amb la celeritat que desitjaríem. Recordi que el maneig dels pacients amb infecció per Sars-Cov-2 ha suposat per a l’hospital, entre altres coses, l’haver de destinar habitacions específiques, que no poden ser ocupades per una altra mena de pacients; haver d’ampliar la nostra Unitat de Vigilància intensiva, que prèviament a la pandèmia era de 6 boxs, a una doble àrea, Covid i No Covid, amb un total de 13 places (8 per a pacients covid i 5 per a pacients no covid), i això ha estat a costa d’haver de destinar 2 quiròfans i l’àrea de cirurgia sense ingrés a aquesta nova UCI, amb el consegüent impacte en les nostres possibilitats d’efectuar totes les intervencions quirúrgiques que desitjaríem.

Sobre el seu comentari que les decisions que es prenen podrien estar en relació al fet que quants més casos més ajudes europees es rebrien, sàpiga que ens ha dolgut moltíssim, ja que novament vostè posa en dubte la professionalitat dels professionals sanitaris. De veritat creu que algun metge diagnosticaria un cas com la Covid sense ser-ho només perquè la nostra Comunitat rebés més ajudes?.

Quan parla que no se sap de la gravetat i el número d’hospitalitzats quan es va prendre la decisió, li recordam que, com ja hem comentat anteriorment, el Comitè Covid de l’Hospital de Manacor va decidir alertar a les autoritats sanitàries de la greu situació que s’estava donant en el nostre centre. Per reforçar aquest comentari, dir-li que en els 3 dies previs a aquesta decisió s’havien produït 12 ingressos de pacients greus, i sàpiga també que des del divendres 23 d’octubre fins al dia 16 de novembre, s’han produït un total de 65 ingressos, el 58% dels quals corresponen a ciutadans del nucli urbà de Manacor, quan la població d’aquest nucli suposa únicament el 20% de la població de referència del nostre centre.

Vostè insisteix en nombroses ocasions que no disposa d’informació, que no es fan públics les dades. Li aconsellam que, si no ho ha fet mai, entri en la pàgina web del Servei d’Epidemiologia de la Conselleria de Salut i Consum dels Illes Balears, on podrà informar-se àmpliament sobre la infecció per Sars-Cov-2. Per a facilitar-li la cerca li adjuntem l’adreça: http://www.caib.es/sites/epidemiologia/ca/coronavirus_2019-ncov/

I ja per a acabar, i per a contestar al seu comentari de si s’han pres mesures equivocades, només dir-li que des que es va prendre la mesura de decretar el confinament les taxes de positivitat del nucli urbà de Manacor pràcticament s’han reduït a la meitat. Atès que no som experts en Epidemiologia, no volem jutjar si les mesures van ser les més adequades, però sí que li podem dir que estem veient resultats, i que per a nosaltres aquests resultats signifiquen que podem donar una millor assistència sanitària a la població dels 15 municipis de la nostra àrea de referència, que és la nostra raó de ser.

Signat:

Javier Mesquida Riera, Coordinador COVID Hospital de Manacor
Mª Elena Barceló Llodrá, Coordinadora Àrea de Crítics
Juan Bennaser Raimondi, Director Mèdic
Antonia Cuerva Rodríguez, Coordinadora Àrea Quirúrgica
Mª Cinta Escuder Capafons, Coordinadora Quirúrgica
Mª Isabel Galarraga Gay, Cap de Servei de Radiologia
Tomás García Ruano, Coordinador Àrea Hospitalària
Francesc Moranta Mulet, Director de Gestió
Marina Payeras Mas, Cap de Servei de Medicina Interna
Antonia Perelló Cantallops, Cap de Servei d’Admissió
Antonio Perelló García, Coordinador Àrea Ambulatòria
Francesca Rosa Rosal Obrador, Directora d’Infermeria
Mª de los Desamparados Romero Plaza, Cap de Servei de Pneumologia
Magdalena Rosselló Noguera, Cap de Secció de Compres
Mª Isabel Rotger Reina, Cap de Secció del Servei d’Urgències
Toni Serra Gelabert, Cap de Servei de Laboratori
Julia Troya Casero, Supervisora d’Esterilització i Control d’Higiene Hospitalària
Catalina Vadell Nadal, Directora Gerent
Francisco Vecilla Morillas, Cap de Servei de la Unitat de Vigilància intensiva
Juana Mª Vidal Lladó, Subdirectora de Gestió
Laia Vilaplana Marz, FEA Servei de Medicina Interna

Segueix llegint
Publicitat
Feu clic per comentar la notícia

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Són tendència