Connect with us

Comunitat

Els municipis rebran 33,3 milions d’euros per fer actuacions en sostenibilitat i eficiència urbana

Els municipis rebran 33,3 milions d'euros per fer actuacions en sostenibilitat i eficiència urbana

Entre els anys 2020 i 2023

Els municipis de Mallorca comptaran amb una injecció de 33,3 milions d’euros per fer actuacions en sostenibilitat i eficiència urbana entre 2020 i 2023. Es tracta d’un pla d’inversió en els municipis en coordinació i amb cofinançament de tres nivells d’administració: Govern balear, Consell insular i ajuntaments.

Aquesta actuació coordinada és una mesura inclosa al Pacte per a la Reactivació de les Illes Balears que es va signar el passat 1 de juliol per part del Govern, els altres consells insulars i els principals agents econòmics, socials i polítics de l’arxipèlag. Per a la presidenta Cladera, és «un pacte que conjuntament amb el nostre pla de reactivació social i econòmica “Mallorca Reacciona”, fa de palanca inversora des de les institucions públiques per donar una resposta conjunta, coordinada i contundent als efectes de la pandèmia».

Així mateix, ha explicat que «se suma a les actuacions ja fetes des de la Direcció Insular de Cooperació Local, amb el Pla d’Obres i Serveis per 20 milions i la convocatòria lligada al clima (PAESC), per 3,5. Tot amb l’objectiu, com marcaven els plans de reactivació de les dues institucions, de generar activitat i ocupació, en aquest cas amb accions molt lligades a la sostenibilitat i per avançar cap a un model més sostenible». Són objectius que «encaixen perfectament en l’Agenda 2030»,  ha dit Cladera, i «no renunciam a complir-la».

Finalment, la presidenta ha remarcat que es tracta d’una convocatòria simplificada per poder agilitzar-ne la tramitació.

Per la seva banda, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha assenyalat: «Aquest projecte neix de la necessitat d’inversió pública per reactivar l’economia en aquests moments complicats. Però ho feim amb els esforços orientats cap a un canvi de model sostenible. Aquests 33,3 milions arribaran a petites empreses de Mallorca, sobretot vinculades al sector de la construcció i permetran executar projectes que milloren l’eficiència energètica, la gestió de l’aigua, l’eliminació de barreres arquitectòniques i la mobilitat sostenible».

Són tendència

© 2022 defrancdigital.com