Connect with us

Opinió

No estam preparats per a la solitud

No estam preparats per a la solitud

Ara, a causa d’aquesta pandèmia, que és molt probable que no sigui la darrera que haurem de passar, ens adonam que sí, que la socialització és molt important

La pandèmia, les mesures de confinament i les restriccions econòmiques estan fent evidents les mancances d’aquesta societat en la qual ens ha tocat viure. Entre aquestes mancances, no crec que sigui la més petita la falta de preparació per a la solitud. D’ençà que el terme globalització ha entrat en les nostres vides, en tota la societat, i també en tots els àmbits educatius, s’ha insistit en el treball en equip, en la necessitat de socialitzar en la idea que tots depenem de tots, fins i tot per a la gestió dels nostres lleures. Ara, a causa d’aquesta pandèmia, que és molt probable que no sigui la darrera que haurem de passar, ens adonam que sí, que la socialització és molt important, tal volta més que abans, però llavors, quan la gent es veu obligada a romandre a casa, no sap que fer ni en què ocupar el seu temps. És clar, la solució que requereix menys esforç —la doctrina del mínim esforç és una de les que més adeptes tenen avui en dia— és apoltronar-se davant la televisió o qualsevol altre tipus de pantalla i embrutir la ment amb els programes de crits, banalitats i gasòfia, que ofereixen les cadenes comercials, o omplir la pròpia buidor assolint com propis els triomfs dels mercenaris de l’esport. Això quan no es cau de ple en la ludopatia de les apostes en xarxa promocionades des de tots els mitjans.

D’ençà que el terme globalització ha entrat en les nostres vides, en tota la societat, i també en tots els àmbits educatius, s’ha insistit en el treball en equip, en la necessitat de socialitzar en la idea que tots depenem de tots

El Lector d’Enciclopèdies —que com a fill únic hagué de passar moltes hores en solitud— agraeix haver après des de la infantesa a ocupar el seu temps en coses, que poden semblar inútils o simples foteses, però que a ell el feren créixer intel·lectualment. Coses com la lectura, una activitat que per ella mateixa pot omplir un temps infinit, fer recerques a diccionaris (un recull de tots els noms d’animals, per exemple), dibuixar, inventar històries, fer figuretes de papiroflèxia… fins a arribar al punt que les hores d’introspecció i d’estar amb un mateix, són anhelades i agraïdes.

Biel Mestre
Escriptor

Són tendència