Connect with us

Vist a les xarxes

La NASA detecta aigua en la Lluna

La NASA detecta aigua en la Lluna

Estudis anteriors ja havien trobat signes d’hidratació en la superfície lunar, però aquesta vegada els resultats són inequívocs

Les dades, aquesta vegada, són inequívocs. La Lluna concentra grans quantitats d’aigua, i a més ho ha fet en la seva superfície.

Estudis anteriors ja havien trobat signes d’hidratació en la superfície lunar, especialment al voltant del pol sud. Però aquelles deteccions, dutes a terme en 2009 de manera independent per diverses missions espacials, no van ser concloents ja que els espectròmetres de bord van detectar, absorcions a una longitud d’ona (3 nanòmetres) que podia delatar tant la presència d’aigua com d’hidroxil (OH), un grup funcional format per un àtom d’hidrogen i un d’oxigen que és molt habitual en alcohols i altres compostos orgànics.

Ara, s’han analitzat amb deteniment les dades del telescopi aeri de l’Observatori Estratosfèric d’Astronomia Infraroja (SOFIA), que observava la lluna en infrarojos a 6 nanòmetres. I a aquesta longitud d’ona, a diferència de les observacions anteriors, van poder detectar una signatura inequívoca de l’H20 que no es comparteix amb altres compostos d’hidroxil. En una paraula, van identificar aigua sense cap gènere de dubtes.

Els investigadors van descobrir, a més, que en les latituds altes prop del pol sud l’aigua és present en concentracions que van de les 100 a les 400 parts per milió. Segons els resultats de l’estudi, l’aigua detectada està, amb tota probabilitat, emmagatzemada en vidre o escampada entre grans de pols a la superfície lunar, on roman a resguard de les dures condicions ambientals.

Són tendència

© 2022 defrancdigital.com