Connect with us

Comunitat

La pandèmia dispara el nombre de ‘nous pobres’ a Mallorca

180.000 ciutadans de les Illes estaven abans de la crisi sanitària en risc de pobresa o exclusió social

Ara fa gairebé un any, un 15% de la població de les illes estava en risc d’exclusió social i un 7% patia pobresa extrema i que la pandèmia del 2020 ha complicat més el panorama.

La Xarxa d’Inclusió Social ha presentat aquest dijous el seu informe de l’estat de la pobresa. Alerten que la pobresa creix de manera alarmant en el conjunt de les Illes, però especialment a Mallorca. Arran de la crisi sanitària, tenen un 25% més de peticions d’ajuda. La covid-19 ha modificat totalment el creixement econòmic, les dades laborals i, per descomptat, la situació de la pobresa i l’exclusió, segons les dades que aporta aquest informe.

L’indicador AROPE, que suma la taxa de pobresa, la privació material severa i la baixa intensitat de l’ocupació en les llars, mostra que el 15,1% de la població de les illes, 180.000 ciutadans, es trobaven en 2019 en risc de pobresa o exclusió social. De ben segur que aquests percentatges sofriran un important canvi a l’alça a finals d’aquest desastrós 2020.

Són tendència