Connect with us

Comunitat

El Bisbat haurà de pagar l’IBI per tres edificis a Lluc

Després que el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) hagi declarat conforme a dret la reclamació de la liquidació de 24.783 euros d’aquest impost emesa per l’Ajuntament d’Escorca

El Bisbat haurà de pagar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per tres edificis del Santuari de Lluc, després que el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) hagi declarat conforme a dret la reclamació de la liquidació de 24.783 euros d’aquest impost emesa per l’Ajuntament d’Escorca.

La primera de les tres finques cadastrals es compon d’una planta baixa en la qual hi ha situada una fleca, explotada pel Bisbat, que argumenta que és una activitat econòmica complementària o auxiliar de les pròpies destinades a complir les finalitats de culte religiós.

La segona de les finques comprèn les ‘porxades’ -declarades Bé d’Interès Cultural pel Consell de Mallorca-, en la qual es realitzen activitats com la hospedería i la venda de records, l’edifici de la comunitat religiosa, el de l’Escolanía i un camp d’esports i piscina vinculats a les activitats educatives.

Finalment, en la tercera finca cadastral una part es destina a hospedería, museu, magatzems i oficines, i també comprèn un edifici on el seu situa la biblioteca.

Segons les dades aportades per la Diòcesi, el Santuari de Lluc ocupa una superfície equivalent al 16,3% de les propietats del Bisbat, mentre que els edificis destinats a hospedería suposen un 9,46% i els de vendes un 5,6%.

El Bisbat argumentava que en les tres finques cadastrals hauria d’admetre’s l’exempció parcial de l’IBI de la part de la seva superfície no destinada a cap activitat econòmica, o bé per tractar-se d’activitats exemptes de l’impost, per ser auxiliars o complementàries a l’activitat de culte religiós, o bé per tractar-se d’immobles protegits com BIC.

Són tendència