Connect with us

Actualitat

Manacor reparteix entre empreses privades i entitats socials el manteniment de la jardineria

Manacor decideix repartir el manteniment de la jardineria municipal entre empreses privades i entitats socials

El nou contracte, per valor de 917.000 euros anuals, incrementa el número de treballadors, les freqüències i les zones a mantenir

El municipi de Manacor compta des del passat 1 d’octubre amb un nou contracte de jardineria, amb una durada de tres anys. El nou contracte, per valor de 917.000 euros anuals, incrementa el número de treballadors, les freqüències i les zones a mantenir. Els treballadors passen a ser 33, dels quals 18 estaran a jornada completa i 15 a mitja jornada. Fins ara, només hi havia 13 treballadors a jornada completa i 5 a jornada parcial.

El nou contracte divideix la feina per lots a diferents empreses, entre les quals hi ha: Melchor Mascaró, que s’encarregarà de tots els arbres i palmeres d’alineació del municipi; Acciona, que gestionarà les zones verdes i els jocs infantils; Aproscom, que s’encarregarà de les zones verdes de Son Macià, els jardins de la Torre dels Enagistes, les zones verdes de Cala Anguila i dels jaciments arqueològics; i, finalment, Estel de Llevant, que s’encarregarà dels jardins i zones verdes de les escoles de Manacor, de l’Escola Municipal de Mallorquí, del Parc Municipal, de l’Escorxador i del Molí d’en Polit.

Així, una de les principals novetats del nou contracte és el seu caire social, incloent i donant pes a dos centres d’especial ocupació i inserció social del municipi de Manacor: Aproscom i Estel de Llevant. Cal recordar que el contracte vigent fins el passat 1 d’octubre només incloïa l’empresa Melchor Mascaró i una petita part era gestionada per Aproscom. Ara el 15% del total del contracte s’ha adjudicat a aquestes dues entitats. En aquest sentit, el delegat de Medi Ambient i Mobilitat, Sebastià Llodrà, ha destacat el valor afegit del nou contracte, «es contracta, més enllà dels treballadors amb risc d’exclusió social, la tasca de centres especials d’ocupació: donar continuïtat als itineraris formatius, l’acompanyament, la visió social i educadora”. Les dues adjudicatàries, Aproscom i Estel de Llevant treballaran a places i jardins dels diferents pobles del municipi, el que “permetrà la normalització i visibilitat de les persones usuàries”, ha assenyalat el batle de Manacor, Miquel Oliver.

Els diferents serveis en aquest sentit s’han repartit entre Melchor Mascaró, Acciona, Aproscom i Estel de Llevant

Una altra de les novetats anunciades aquest dimarts en roda de premsa per part del delegat de Medi Ambient, és el sistema d’avaluació interna i mecanismes de control que preveu el contracte, que permetrà fer inspeccions i les conseqüents penalitzacions en cas d’incompliment per part de les empreses adjudicatàries.

Pel que fa als jocs infantils del Parc Municipal, el Molí d’en Fraret, la plaça de les Perleres i la plaça Francesc Ramis, el contracte estipula que l’empresa encarregada els vagi substituint i millorant.

Finalment, també s’elaborarà un Pla de Gestió de l’Arbrat Urbà, que servirà per avaluar l’estat de conservació dels arbres del municipi, definir els futurs protocols d’actuació pel seu manteniment i identificar els riscos i punts conflictius.

Són tendència