Connect with us

Actualitat

Capdepera alerta de l’increment d’usuaris que no poden abonar la manutenció en el centre de dia

Capdepera alerta de l'increment d'usuaris que no poden abonar la manutenció en el centre de dia

El Consistori insta el Govern a canviar la regulació d’aquesta mena d’assistències per a aquelles persones afectades per la Llei de Dependència sense ingressos

L’Ajuntament de Capdepera ha fet públic que instarà al Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Afers Socials, a introduir canvis pel que al decret sobre la Llei de dependència perquè es tengui en compte a les persones que es troben en situació de dependència i no poden fer front als copagaments per manca d’ingressos.

Segons ha explicat el regidor de Serveis Socials, Javier García, al ple celebrat aquest dijous, ha aprovat una moció presentada per via d’urgència, relativa als usuaris del centre de dia que no comptem amb cap classe d’ingrés ni de prestació i als quals s’ha assignat un copagament en concepte de manutenció al qual no poden fer front

“No és lògic que el Govern no contempli aquests supòsits. Tal com recull la Llei de dependència, s’ha de tenir en compte la capacitat econòmica dels usuaris dels serveis d’atenció a la dependència i també la del seu entorn més proper, per assegurar que aquestes persones puguin accedir als recursos assistencials evitant que es puguin trobar en situacions de desemparament”.

El regidor constata que l’Ajuntament com a institució més propera al ciutadà és la que, en aquest cas, ha d’assumir aquestes despeses “que no li corresponen i per garantir l’emparament dels afectats i assegurar que tenguin accés al servei”.

Per tot això, el Consistori gabellí demana al Govern modificar la normativa per eximir a les persones sense ingressos o amb ingressos inferiors a l’IPREM del copagament dels serveis de dependència, ateses les seves necessitats i la incapacitat de fer efectiu aquest copagament

Són tendència