Connect with us

Actualitat

Son Servera tanca l’exercici 2016 amb un superàvit de 2 milions d’euros

Marga Vives, regidora d’Hisenda, mostra el seu rebuig a la Llei Montoro que “ens obliga a crear superàvit i a destinar-lo a pagar deute bancari “

L’Ajuntament de Son Servera ha tancat l’exercici 2016 amb un superàvit de 2.128.155  d’euros i una ràtio de deute públic de 60,29%. Aquestes xifres reflecteixen el sanejament comptable i financer del consistori, que, a més, ha complit tots els paràmetres econòmics que exigeix el Govern central, com són el límit de l’endeutament, l’estabilitat pressupostària, la regla de despesa i el compliment del període de pagament a proveïdors.

Margalida Vives, regidora d’Hisenda, explica que ara l’Ajuntament té “una situació econòmica sanejada, amb ingressos suficients per fer font a les despeses, estam pagant als proveïdors en un termini de 10,31 dies i tenim un deute raonable”. A més, remarca que amb les aportacions que es faran durant aquest 2017, “a finals d’any haurem amortitzat, en cinc exercicis, 10 milions d’euros de deute dels 17 que hi havia el 2012″.

Malgrat aquestes xifres, Vives mostra la seva insatisfacció, ja que les limitacions de la coneguda com a Llei Montoro no permet la total reinversió d’aquest excedent i obliga als ajuntaments a destinar-ho a amortitzar parcialment el deute bancari. Vives explica que la Llei d’Estabilitat Pressupostària ha suposat una retallada competencial sense precedents, “una important reculada sobre els serveis que prestam les corporacions locals i un greu atac a l’autonomia municipal”. “Hem fet un gran esforç de contenció econòmica”, continua “i entenem que és just que aquest excedent anual el puguem reinvertir en el municipi i no en seguir pagant deute als bancs, no han de ser els municipis els que resolguin els problemes de les entitats financeres ni prendre part de rescats bancaris encoberts”.

En aquests moments encara es manté la incertesa de si el govern de l’Estat flexibilitzarà la normativa en aquest aspecte i, per tant, el destí final d’aquest excedent que en principi havia d’anar destinat a millorar alguns carrers del nucli de Son Servera.

Són tendència